Měření souprav pro minimalizační způsoby zpracování půdy

Členové katedry ověřovali vybrané parametry souprav pro minimalizační způsoby zpracování půdy při využití moderních traktorů a pracovních strojů, které byly představovány veřejnosti dne 4. 10. 2016 při konání Polního dne společnosti KVARTO jižně od Dynína.

Cílem měření vybraných provozních parametrů a hodnocení kvality provedené práce bylo získání objektivních informací o vlivu základních technických a konstrukčních parametrů moderních strojů na skutečnou výkonnost souprav pro minimalizační způsoby zpracování půdy a zjistit hodnoty spotřebované energie.

Měření bylo realizováno u následujících souprav:

 • souprava traktor New Holland 315 HD AutoCommand + Certos 4001 2TX
 • souprava traktor New Holland 410  Smart Trax AutoCommand +  Amazone Cenius 4003-2TX Super

Měření bylo realizováno na poli jižně od obce Dolní Bukovsko v nadmořské výšce 425 až 450 metrů. Souřadnice 49°09’41.59″N, 14°34’56.40″E. Pozemek je převážně v rovinatém terénu s mírným svahem 3 až 7° na 15 % z celkové délky. Půdní profil byl převážně mělký se štěrkovým podkladem v hloubce pod 30 cm. Půdu lze charakterizovat jako středně těžkou hnědozem (pole nemá BPEJ). V době měření byly dešťové přeháňky různé intenzity s průměrem srážek 3 mm za 1 hodinu, což vytvářelo ztížené podmínky pro práci traktorů při přenosu hnací síly na podložku.


5 členů katedry zjišťovalo následující parametry:

 1. Čas na projetí vytyčeného úseku t
 2. Spotřebu paliva po projetí vytyčeného úseku (terminál)* s
 3. Šířku záběru zpracování W
 4. Hloubku zpracování (pracovní hloubka) h
 5. Plochu zpracovanou za dobu dílčích měření
 6. Čas potřebný pro zpracování stanovené plochy
 7. Kvalita provedené práce
 8. Složení půdy
 9. Vlhkost půdy
 10. Utužení půdy (objemová hmotnost)
 11. Teplotu ovzduší
 12. Vlhkost ovzduší
 13. Svažitost pozemku rovnoběžně s osou vytyčeného úseku
 14. Hlučnost souprav při jízdě při zpracovávání půdy