KIA SOUL EV na katedře

Studenti bakalářského studia si vyzkoušeli elektromobil KIA SOUL EV při řízení s kombinovaným režimem jízdy.

Automobil o hmotnosti 1490 kg s obsazením třemi osobami provozovali částečně v městském provozu a především na silnici 3. třídy v rovinatém terénu. Výrobce uvádí kombinovanou spotřebu podle Nového Evropského jízdního cyklu ve výši 14,7 kWh na 100 ujetých kilometrů. Naši studenti dosáhli průměrné spotřeby 12,9 kWh/100 km, což byl překvapivě dobrý výsledek. Režim jízdy byl v ECO režimu a částečně probíhal také v režimu rekuperace. Bylo patrné, že automobil vykazoval mnohem nižší spotřebuv městském provozu (při rozumné volbě jízdního režimu).

Někteří studenti ocenili velmi dobré manévrovací schopnosti (poloměr otáčení 5,3 m), zejména na parkovišti před obchodním domem BILLA, tichý provoz a velmi dobrou ergonomii ovládání automobilu. Jízdní dosah automobilu je výrobcem udáván 250 km při teplotě 20°C, ale studenti se mohli přesvědčit o vlivu vnější teploty na jízdní dosah a také vliv ohřevu sedaček a vnitřního vzduchu (topení, resp. klimatizace). Při ranní teplotě 6°C palubní počítač informoval snížení jízdního dosahu na 210 km, protože baterie měla také teplotu 6°C. Použití ohřevu vzduchu v kabině na 22,5°C, snížilo dojezd o 8 km, při výše uvedené vnější teplotě. Nabíjení baterie bylo provedeno v pomalém režimu (AC, 230 V, 10 A) při teplotě baterie v rozmezí 18 až 19,8 °C. Wattmetr po zapojení ukazoval hodnotu výkonu 2010 W a postupně docházelo k poklesu výkonu při nabíjení. Baterie s hodnotou dispoziční elektrické práce 30 kWh byla vybita na 50 %, takže doba nabíjení byla očekávána v trvání přibližně 7,5 hodiny. Tato doba se potvrdila. Automobil může být nabíjen i v rychlém režimu nabíjení (například Mennekes AC, 230 V, výkonem 6 kW, nebo rychlonabíjecí stanicí CHAdeMO 50, resp. 100 kW, což představuje trvání 33, resp. 24 minut).

Náklady na 100 kilometrů při dosažené spotřebě 12,9 kWh/100 km byly 10,7 Kč na 100 kilometrů v nízké sazbě, resp. 46,4 Kč v běžné sazbě. Například u srovnatelného automobilu se spalovacím motorem by byly náklady na energii v reálném režimu (benzín, nafta) přibližně 272,- Kč na 100 kilometrů (například Škoda YETI 1,4 TSI, hmotnost 1375 kg má spotřebu udávanou výrobcem 6,8 litrů na 100 km, při testech bývá naměřená spotřeba vyšší, některé zdroje uvádějí až 8 litrů/100 km (například: www.novinky.cz/auto/testy/, podle zdroje „What Car?“ reálně naměřená spotřeba u automobilu Mercedes byla vyšší o 38,9 %, u automobilu Škoda Fabia Combi to bylo o 22,5 %). To je rozdíl ve prospěch elektromobilu 261,3 Kč, resp. 225,6 Kč při ujetí 100 kilometrů v kombinovaném provozu.

Další významný rozdíl je v emisích. KIA Soul s elektrickým motorem neprodukuje pochopitelně žádné přímé emise. Samozřejmě neprodukuje při jízdě také žádný skleníkový plyn CO2. Automobil se spalovacím motorem, ve srovnatelné třídě automobilů, produkuje plyn CO2 v závislosti na použitém palivu. U benzínového je to 8 x 23,21 = 185,68 g CO2 na jeden ujetý kilometr. Na 100 ujetých kilometrů je to 185,68 x 100 = 18 568 g CO2/100 km. Aby bylo porovnání mezi automobily spravedlivé, musí se vzít v úvahu také emise CO2 při výrobě elektrické energie, tedy nepřímé emise. Na výrobu 1 kWh elektrické energie se vyprodukuje přibližně 747 g CO2  (zdroje: www.tzb-info.cz, https://www.czso.cz/csu/czso/energeticka-narocnost-vyroby-vybranych-vyrobku-2017).

Nepřímé emise CO2 v režimu, v němž studenti provozovali elektromobil KIA SOUL, jsou následující: 12,9 x 747 = 9 636,3 g CO2/100 km. Jenže i výroba benzínu vyžaduje elektrickou energii. Publikované údaje uvádějí, že se při výrobě 1 litru benzínu spotřebuje 1,2 až 1,5 kWh (například http://www.hybrid.cz, Zpráva „Environmentální hodnocení spotřeby elektrické energie, 2017). Automobil se spalovacím motorem má nepřímé emise: 8 x 1,35 = 10,8 kWh x 747 g CO2 = 8 067,6 g CO2/100 km. Nepřímé emise při výrobě energie má nižší automobil se spalovacím motorem: 9 636,3 – 8 067,6 = 1 568,7 g CO2/100 km. Pokud se vypočítá celková bilance z přímých a nepřímých emisí CO2, je bilance následující: Elektromobil KIA SOUL vyprodukuje celkem: 0 + 9 636,3 = 9 636,3 g CO2/100 km. Automobil se spalovacím motorem vyprodukuje celkem: 18 568 + 8 067,6 = 26 635,6 g CO2/100 km. Rozdíl je: 16 998,7 6 g CO2/100 km ve prospěch elektromobilu KIA SOUL.

Jenže tím produkce CO2 nekončí. Ještě je nutné započítat emise při výrobě automobilů a u elektromobilu KIA SOUL navíc při výrobě baterie. Ještě jsou zde další nepřímé emise u automobilů se spalovacími motory. Automobil se spalovacím motorem využívá paliv, která jsou vyrobena z ropy. Ropa se do Evropy dostává buď ropovody, nebo pomocí tankerů rozmanitými plavebními trasami (sledování on-line: https://www.marinetraffic.com.).

Jeden barel je v přepočtu 158,3 litrů. Takže z 158,3 litrů ropy lze vyrobit 72,5 litrů BA. Z celkového množství barelů převážených v tankeru se vyrobí pouze 47,5 % benzínu, zbytek se využije jinak (automobily benzín nespálí). Z toho vyplývá, že pouze 47,5 % emisí CO2, které produkuje tanker při dopravě ropy (pro výpočet byl zvolen velký tanker, převážející ropu v počtu 2 miliony barelů, spotřebovávající při rychlosti 25 uzlů (46,3 km.h-1) 2,6 až 3,8 litrů paliva za sekundu), jde na vrub automobilů, což je 809 647 kg CO2. Zbytek je spotřebován jinak. Názory na to, zda započítat tyto emise do emisí CO2 automobilů se velmi liší. Tato skupina nepřímých emisí je velmi nízká, zejména v porovnání s přímými emisemi. Selský rozum ale jasně říká: „Kdyby palivo automobil nespotřeboval, tanker by ropu pro něj nedopravoval a emise by neprodukoval“. Pro dopravu 1 litru benzínu vznikne 0,0055 kg CO2. Při spotřebě automobilu 8 litrů na 100 km vznikne 8 x 0,0055 = 0,044 kg CO2/100 km dopravou ropy do Evropy. Doprava benzínu z rafinerie do čerpací stanice se provádí cisternovými návěsy a přívěsy s využitelným objemem 30 000 až 44 000 litrů. Jeden automobil je zdrojem 0,06 kg CO2/100 km Je to hodnota pro automobil s průměrnou spotřebou 8 litrů na 100 km. Další nepřímé emise vznikají při likvidaci automobilů a u EM navíc při likvidaci baterie. Vzhledem k tomu, že při nájezdu 150 000 km, pro který je vzájemná bilance počítána, nebude pravděpodobně ani jeden automobil likvidován a baterie EM bude recyklována, do celkového porovnání emisí CO2 nejsou tyto nepřímé emise zahrnuty. Také nejsou zahrnuty nepřímé emise z likvidace provozních náplní, což může bilanci mírně ovlivnit, zejména v „neprospěch“ automobilu ICE.

Zdroj emisí CO2 Elektromobil
12,9 kWh/100 km
Automobil ICE
8 l BA/100 km
Poznámka
(nájezd 150 000 km)
Přímé emise z jízdy 0 kg CO2 18,568 kg CO2/100 km EM: 0 kg CO2
ICE: 27 852 kg CO2
Nepřímé emise z výroby el. energie 9,6363 kg CO2/100 km 8,0676 kg CO2/100 km EM: 14 454 kg CO2
ICE: 12 101 kg CO2
Nepřímé emise z výroby automobilu 6 453,2 kg CO2 7 150 kg CO2 EM: 6 453,2 kg CO2
ICE: 7 150 kg CO2
Nepřímé emise z výroby baterie EM 2 220 kg CO2 0 kg CO2 EM: 2 220 kg CO2
ICE: 0 kg CO2
Nepřímé emise z dopravy ropy 0 kg CO2 0,044 kg CO2/100 km EM: 0 kg CO2
ICE: 66 kg CO2
Nepřímé emise z distribuce paliva
30 000 l/200 km
0 kg CO2 0,06 kg CO2/100 km EM: 0 kg CO2
ICE: 90 kg CO2
CELKEM: EM: 23 127,2 kg CO2
ICE: 47 259,0 kg CO2

Nejsou zde zahrnuty další emise, například z montáže a provozu vrtných zařízení, ze stavby přenosové a distribuční soustavy, z výroby nabíjecích stanic a vodičů pro rozvody. Tyto hodnoty se velmi obtížně zjišťují a navíc nejsou při přepočtu na 1 automobil významné.

Z uvedené bilance přímých a nepřímých emisí CO2 vyplývá, že automobil ICE vyprodukuje o 24 131,8 kg, resp. o 24,1 tun CO2 více, než elektromobil, při ujetí 150 000 kilometrů. To je téměř o polovinu více. V tomto případě se jedná o KIA SOUL EV.

Podle http://portal.sda-cia.cz/stat.php?v#str=vpp, bylo k poslednímu dni letošního září registrováno 5 774 422 ks osobních automobilů. Každý si na základě výše uvedených údajů snadno spočítá, jaké celkové emise CO2 vyprodukují osobní automobily ICE, pokud je roční průměrný nájezd jednoho osobního automobilu 8 000 km a jeho průměrná spotřeba je 6 litrů paliva.

Poděkování za umožnění zkušebních jízd s automobilem KIA SOUL EV patří společnosti AUTO FUTURE, s.r.o. za zapůjčení automobilu a ochotě vedoucího prodeje KIA panu Tomáši Sýkorovi, který vyšel vstříc všem požadavkům, vyplývajících ze způsobu praktické výuky v bakalářském oboru, specializaci Dopravní a manipulační technika. Bez ochoty firem podílet se na výuce studentů na VŠ v bakalářských studiích, je výuka nekomplexní.