Každoroční jednání TPS pro intenzívní chovy hospodářských zvířat

Stejně jako v minulých letech se i letos na ZF JU uskutečnilo jednání Technické pracovní skupiny (TPS) pro kategorii 6.6 – intenzívní chovy drůbeže a prasat. Jednání, které řídila ředitelka Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR paní Ing. Jitka Götzová, se zúčastnili také zástupci svazů dotčených kategorií hospodářských zvířat (Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě z.s. a Českomoravská drůbežářská unie z.s.) a dále zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, VÚZT v. v. i. Praha, VÚŽV v. v. i. Praha – Uhříněves, agentury CENIA Praha, Mydlářka a. s. Benešov u Prahy, Renvodin – Šafařík spol. s r.o. Hustopeče a VÚŽV Nitra.

 

 

V průběhu jednání TPS byl mimo jiné projednán Metodický pokyn MŽP pro postup krajských úřadů při revizi integrovaných povolení. Dále byly diskutovány možnosti právní úpravy v oblasti acidifikace kejdy, aplikace emisních limitů amoniaku pro nově budované provozy a provozy pod hranicí roční emise nebo problematika emisí fosforu a dusíku.

V závěru jednání byla podána informace o dosavadním průběhu řešení funkčního úkolu, který BAT centrum JU v roce 2017 realizuje.