Jednání TPS pro intenzívní chovy hospodářských zvířat

IMG_20160825_134506Pod záštitou děkana Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích pana prof. Ing. Miloslava Šocha, CSc., dr. h. c. a paní ředitelky Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR Ing. Jitky Götzové se dne 25. 8. 2016 uskutečnilo jednání Technické pracovní skupiny (TPS) pro intenzívní chovy hospodářských zvířat. Jednání se zúčastnili také zástupci svazů dotčených kategorií hospodářských zvířat a zástupci VÚZT v.v.i. Praha, Cenia, Tekro a VÚŽV Nitra.

IMG_20160825_134157 IMG_20160825_134242

V průběhu jednání TPS byl projednán další postup ČR při revizi tzv. referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF). Dále byla také diskutována problematika výpočtu emisních limitů zátěžových plynů v chovech prasat a jejich nejednotné zařazení do příslušných kategorií. Nakonec členové TPS diskutovali o možnostech další spolupráce při zpracování podkladů k jednání o revizi dokumentu BREF pro potřeby Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.IMG_20160825_134213