Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

Dne 5. listopadu 2014 se náš pracovník Ing. Antonín Dolan zúčastnil za BAT centrum Jihočeské univerzity

XV. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách,

které bylo pořádáno Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí a agenturou CENIA.

forum