Exkurze ve společnosti METRANS a AUSTROMAR

Studenti prvního ročníku navazujícího magisterského studia se v rámci předmětu Dopravní a manipulační technika vydali na exkurzi do společností METRANS a AUSTROMAR s.r.o.

Společnost METRANS

Studenti nejprve absolvovali ukázku celého areálu společnosti METRANS v Uhříněvsi. Společnost METRANS, a.s. je český operátor kombinované dopravy a provozovatel překladišť kontejnerů v železniční a kamionové dopravě v Evropě.

Studenti byli podrobně seznamováni s jednotlivými úseky areálu hlavním obchodním manažerem panem Tomášem Platilem. Prohlídka největšího kontejnerového terminálu v Praze Uhříněvsi musela proběhnou
„mobilní exkurzí malým autobusem s účelovým opouštěním autobusu“, protože je to největší kombinované kontejnerové překladiště ve střední a východní Evropě a pěší exkurze by trvala déle, než jeden den. Areál totiž zaujímá plochu 42 hektarů, k nimž ještě náleží 27 hektarů skladových prostor. Celková skladovací kapacita je 15 000 TEU (Transprt Equivalent Unit = 32 m3, resp. 21,7 tun). Je vlastní vlečkou napojen do dvou míst v železniční stanici Praha Uhříněves na čtvrtém tranzitním koridoru.

Pan Platil studentům vysvětlil problematiku oprav kontejnerů, systém skladování prázdných kontejnerů, popsal konstrukci kontejnerů, studenti se zblízka podívali na železniční vagóny pro kontejnerovou dopravu, prohlédli si železniční síť v areálu, která je dlouhá 12 kilometrů (7 kolejí dlouhých 600 metrů je překlenutých třemi portálovými jeřáby, 6 kolejí dlouhých 350 metrů je překlenutých dvěma portálovými jeřáby, 2 boční koleje jsou o délce 550 metrů) a umožňuje současné odbavování až 12 vlaků s kontejnery a dále zblízka shlédli manipulaci s kontejnery. K manipulaci s kontejnery v areálu slouží 13 kolových kontejnerových překladačů (Reachstackers) Klamar se zvedací výškou až 5 úrovní a kontejnerových překladačů Ferrari 248 se zvedací výškou až 7 úrovní.

Vzhledem k tomu, že areál byl v běžném každodenním provozu, mohli studenti sledovat veškerý systém, od příjezdu automobilních nosičů kontejnerů do vstupního úseku, příjezd vlakové soupravy, vykládku i překládku z železničních vagónů portálovými jeřáby a odjezd jednotlivých automobilních nosičů kontejnerů mimo areál. Pan Platil také upozornil na některé detailní systémové požadavky, například na nutnost vážit kontejnery, zajišťovat ohřev, nebo chlazení některých kontejnerů, v nichž je přepravován náklad, který musí být po celou dobu přepravy chráněn před poškozením. Exkurze byla velmi kladně hodnocena.

Společnost AUSTROMAR s.r.o.

Po prohlídce areálu společnosti METRANS absolvovali studenti druhou část exkurze. Díky nevšední ochotě Hlavní manažerky služby LCL společnosti AUSTROMAR s.r.o. paní Marcely Plzenské si studenti prohlédli celý exportní a importní systém přepravy zboží (například sestavení přepravních manipulačních jednotek, balení, označování, sledování pohybu zboží atd.). Byli svědky vyskladňování kontejnerů on-line, prohlédli si systém Heat Treatment pro přepravní jednotky, systém VGM (Verified Gross Mass) a byli informování o mnoha zajímavostech z oblasti mezinárodní přepravy zboží.

Společnost Austromar s.r.o. zajišťuje exportní a importní servis po celém světě díky provozování světové agentské sítě. Nabízí celokontejnerové přepravy všemi typy kontejnerů se širokou škálou služeb souvisejících s námořní dopravou. Jedná se například o dopravní pojištění, pakování kontejneru, provoz celního skladu, skladování, celní služby, ošetření dřeva v souladu s mezinárodními předpisy (Heat Treatment). Využívá pravidelného spojení mezi všemi hlavními světovými přístavy s využitím místních terminálů pro vyzvedávání a vracení prázdných kontejnerů. Ve spolupráci s firmou A1 Transport Logistic nabízí nakládku, vykládku zboží a s tím související služby. Společnost Austromar spolupracuje jednak s nejvýznamnějšími světovými rejdaři provozujícími konvenční přepravy, ale využívá také námořní přepravu v krátkých evropských relacích, zpravidla na bázi dodávek “ze dveří do dveří” (systém Shortsea shipping). Společnost Austromar již několik let vyvíjí euroasijskou neutrální železniční přepravu z Číny do Evropy a opačným směrem.

Závěr

Lze říci, že absolvováním exkurze ve společnostech METRANS a AUSTROMAR se mohli studenti detailně seznámit s celým souborem činností, které je nezbytné vykonat, aby bylo dopraveno určité zboží, v očekávaném čase, v plánovaném množství, nepoškozené, na správném místě a s nízkými náklady.