Exkurze studentů ve firmě Český trávník s.r.o. Litvínovice

Ke zkvalitnění výuky obecně vede několik cest. Jednou z nejúčinnějších a zároveň nejsnáze realizovatelných, je doplnění výuky o přednášky odborníků z praxe.

Předmět „Zahradní a komunální technika“ vyučovaný na katedře, je z hlediska technického zabezpečení velmi náročný. Lze říci, že technická modernizace je v této oblasti rychlá, takže pořízení strojních zařízení pro doplnění nabytých informací na přednáškách, je pro katedru neefektivní. Propojení výuky s praxí předpokládá, že katedra musí spolupracovat s vhodnými subjekty, které umožní studentům seznámit se se stroji prakticky, včetně předání zkušeností s jejich obsluhou.

Díky nevšední ochotě zástupce firmy Český trávník se sídlem v Litvínovicích pana Václava Houšky, se mohli naši studenti seznámit v prostředí podniku s novými technologiemi a trendy při regeneraci travnatých ploch, což napomohlo ke zvýšení zájmu o studovanou problematiku a prohloubení znalostí.

Pan Houška připravil ukázku traktorů s pracovním nářadím, ukázal „výrobu“ travních koberců a předvedl některé regenerační postupy, které doplnil výkladem problematiky v praxi. Bylo patrné, že studenty praktická ukázka zaujala, protože na závěr položili ještě několik otázek, aby zjistili některé detaily navíc.