Den otevřených dveří

V rámci celouniverzitního dne otevřených dveří, bylo uspořádáno názorné představení studijních oborů garantovaných naší katedrou pro zájemce ze středních škol.

S organizací vysokoškolského studia, vyučovanými předměty a výhledovými možnostmi navazujícího studia seznámil zájemce Ing. Ivo Celjak, CSc., s činností BAT centra JU pracujícím při naší katedře pak i s ukázkou měřících přístrojů seznámil Ing. Antonín Dolan.

Ukázku moderní dopravní a manipulační techniky pro zemědělství poskytla společnost TOKO AGRI a.s.

IMG_1969 IMG_1970

IMG_1972 IMG_1971