Helena Neumannová

Helena Neumannová
Kancelář: Pavilon ZR, místnost 01 018
e-mail: langova@zf.jcu.cz
Telefon: (+420) 387 772 930

Profesní zaměření:

Sekretářka katedry