prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.

prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.
Kancelář: Pavilon ZR, místnost 01 019
e-mail: petr.spatenka@surface-treat.cz
Telefon:

Profesní zaměření:

Technologie povrchových úprav, diagnostika plazmatu deposičních procesů, konstrukce měřících přístrojů

Vzdělání:

2003 Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Obor: Strojírenské technologie (prof.)
1995 Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd
Obor: Aplikovaná fyzika (doc.)
1986 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Obhájení kandidátské práce (CSc.)
1980 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Obhájení rigorózní práce (RNDr.)
1978 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Studijní obor: Učitelství pro školy II. cyklu (Mgr.)