prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.

|Kancelář Pavilon ZR, místnost 01 016
|E-mail spata@zf.jcu.cz
petr.spatenka@surface-treat.cz
|Telefon

Profesní zaměření

  • Technologie povrchových úprav,
  • diagnostika plazmatu depozičních procesů,
  • konstrukce měřících přístrojů.

Researcher IDOrcid ID
orcid.org/0000-0002-6934-5002
2003 Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Obor: Strojírenské technologie (prof.)
1995 Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd
Obor: Aplikovaná fyzika (doc.)
1986 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Obhájení kandidátské práce (CSc.)
1980 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Obhájení rigorózní práce (RNDr.)
1978 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Studijní obor: Učitelství pro školy II. cyklu (Mgr.)
Strejčková, M., Bohatá, A., Olšan, P., Havelka, Z., Kříž, P., Beran, P., Bartoš, P., Čurn, V., Špatenka, P. (2018) Enhancement of the Yield of Crops by Plasma and Using of Entomopathogenic and Mycoparasitic Fungi: From Laboratory to Large-Field Experiments. Journal of Biomaterials and Tissue Engineering, 8(6):829-836.
Bartoš, P., Kříž, P., Havelka, Z., Bohatá, A., Olšan, P., Špatenka, P., Čurn, V., a Dientsbier, M. (2017). Plasma Technology in Food Industry: mini-review. Kvasný průmysl, 63(3):134-138.
Kriz, P., Olsan, P., Havelka, Z., Bartos, P., Bohata, A., Strejckova, M., Curn, V. a Spatenka, P. (2017). Enhancement of the yield of rape seeds by plasma discharge and biological protection: Field experiments, Proceedings - 2017 International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, OPTIM 2017 and 2017 Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics, ACEMP 2017, Brasov, Romania, pp. 1045-1050.
Bartoš, P., Ptáčník, J., Kříž, P., Špatenka, P., Havelka, Z., Olšan, P. a Veselý, B. (2016). Distribution of electric field between electrodes in plasma jet: Computational study, Journal of Electrical Engineering, 16(1):99-106.
Kříž, P., Bartoš, P., Havelka, Z., Kadlec, J., Olšan, P., Špatenka, P. a Dienstbier M. (2015). Influence of Plasma Treatment in Open Air on Mycotoxin Content and Grain Nutriments, Special Issue on Plasma Systems for Biological/Medical Applications, Plasma Medicine, 5(2-4):145-158.

Patent

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Způsob ošetření semen plazmatem a kmenem houby Trichoderma virens TVI-601-TACR. Původci: Bohatá A., Olšan P., Havelka Z., Bartoš P., Kříž, P., Čurn, Špatenka P. Česká republika. Patent 307159, 27.12.2017.

TAČR TA04021252 – Vývoj zařízení pro fyzikální ošetření semen a sladu pomocí nízkoteplotního plazmatu (hlavní řešitel). Realizace od 07/2014 do 12/2017.
I4W - Innowation4Wellfare – ROBO MD - Home Care Robot for monitoring and detection of critical situations (project manager), projekt Evropské unie. Realizace 04/2010 – 09/2011.
AV ČR - KAN101120701– Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace (člen týmu). Realizace 2009-2011.
MPO TRIO FV30234 – Výzkum a vývoj procesu laserového potisku skleněných ploch malého až velkého formátu pro potřeby současného stavebnictví. Od 1.1.2018 do 31.12.2020.
MPO – OPPIK – Nový proces ošetření zemědělských produktů (semen) proti plísním. Od 1.7.2016-30.6.2018