Mgr. Zbyněk Havelka, Ph.D.

|Kancelář Pavilon ZR, místnost 01 015
|E-mail zhavelka@zf.jcu.cz
|Telefon +420 387 772 927
|Mobil +420 778 000 959

Profesní zaměření

 • Využití nízkoteplotního plazmatu k ošetření biologických materiálů.
 • Charakterizace a optimalizace plazmového výboje za atmosférického tlaku.
 • 3D modelování technických zařízení.

Další funkce

 • Zástupce vedoucího katedry pro pedagogickou činnost.
 • Místopředseda Akademického senátu Zemědělské fakulty JU za studenty.
 • Člen Akademického senátu JU.

Téma dizertační práce

Využití plazmatu k ekologické likvidaci plísní a skladových škůdců semen.


Researcher IDOrcid ID
B-6997-2016orcid.org/0000-0002-4968-4250
2018 - nyní Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Studijní obor: Zemědělská a dopravní technika (Ing.)
2013 - 2019 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Studijní obor: Obecná Zootechnika (Ph.D.)
2011 - 2013 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Studijní obor: Učitelství Fyziky a Informatiky pro 2. stupeň základních škol (Mgr.)
2008 - 2011 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Studijní obor: Informační technologie ve vzdělávání (Bc.)
2004 - 2008 Střední průmyslová a Vyšší odborná škola Písek
Studijní obor: Slaboproudá elektrotechnika
1995 - 2004 5. Základní škola v Příbrami
Strejčková, M., Bohatá, A., Olšan, P., Havelka, Z., Kříž, P., Beran, P., Bartoš, P., Čurn, V., a Špatenka, P. (2018). Enhancement of the Yield of Crops by Plasma and Using of Entomopathogenic and Mycoparasitic Fungi: From Laboratory to Large-Field Experiments. Journal of Biomaterials and Tissue Engineering, 8(6):829-836.
Bartoš, P., Dolan, A., Smutný, L., Šístková, M., Celjak, I., Šoch, M. a Havelka, Z. (2016). Effects of phytogenic feed additives on growth performance and on ammonia and greenhouse gases emissions in growing-finishing pigs. Animal Feed Science and Technology, 212:143-148.
Váchalová, R., Maroušek, J., Kolář, L., Peterka, J., Kopecký, M., Havelka, Z., Pártlová, P. a Váchal, J. (2017). Nitrates in beetroot and sodium fertilization. Sugar and Sugar Beet Journal, 133(12):386-388.
Bartoš, P., Kříž, P., Havelka, Z., Bohatá, A., Olšan, P., Špatenka, P., Čurn, V., a Dientsbier, M. (2017). Plasma Technology in Food Industry: mini-review. Kvasný průmysl, 63(3):134-138.
Kriz, P., Olsan, P., Havelka, Z., Bartos, P., Bohata, A., Strejckova, M., Curn, V. a Spatenka, P. (2017). Enhancement of the yield of rape seeds by plasma discharge and biological protection: Field experiments, Proceedings - 2017 International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, OPTIM 2017 and 2017 Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics, ACEMP 2017, Brasov, Romania, pp. 1045-1050.
Kuneš, R., Bartoš, P., Celjak, I., Havelka, Z., Šístková, M. a Šoch, M. (2017). Technology for Intensive Poultry Production as a Source of Odour Emissions with Time-Varying Intensity. Acta Technologica Agriculturae, 4:91-95.
Bartoš, P., Ptáčník, J., Kříž, P., Špatenka, P., Havelka, Z., Olšan, P. a Veselý, B. (2016). Distribution of electric field between electrodes in plasma jet: Computational study, Journal of Electrical Engineering, 16(1):99-106.
Kříž, P., Bartoš, P., Havelka, Z., Kadlec, J., Olšan, P., Špatenka, P. a Dienstbier M. (2015). Influence of Plasma Treatment in Open Air on Mycotoxin Content and Grain Nutriments, Special Issue on Plasma Systems for Biological/Medical Applications, Plasma Medicine, 5(2-4):145-158.

Patent

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Způsob ošetření semen plazmatem a kmenem houby Trichoderma virens TVI-601-TACR. Původci: Bohatá A., Olšan P., Havelka Z., Bartoš P., Kříž, P., Čurn, Špatenka P. Česká republika. Patent 307159, 27.12.2017.

TAČR TA04021252 – Vývoj zařízení pro fyzikální ošetření semen a sladu pomocí nízkoteplotního plazmatu. (2014-2017; aktivní spoluúčast)
TAČR TE02000177 – Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků. (2014-2019; aktivní spoluúčast)
TRIO FV40316 –Vývoj komplexu modulárního systému robotizovaného dojení za současného hodnocení parametrů chovu aplikací metod umělé inteligence čase. (2019-2022 – člen řešitelského týmu)

NAZV QK1910174 – Zvyšování kvality mléka a jeho ekonomických ukazatelů využitím automatizovaného systému sledování vybraných parametrů v reálném čase. (2019-2023 – člen řešitelského týmu)

TAČR TREND FW01010391 – Vývoj systému pro nepřetržitou identifikaci a etologické sledování zvířat v chovech skotu s využitím metod umělé inteligence (2020-2023 – člen řešitelského týmu)

GAJU 102/2013/S – Advanced Oxidation Processes v ekologických aplikacích a využití těchto postupů v badatelské výuce učitelů. (2013-2015; člen řešitelského týmu)
GAJU 020/2013/Z – Bioklimatické vlivy prostředí a technologické postupy ve vztahu k welfare zvířat a kvalitě produktů v potravním řetězci (2013-2015; člen řešitelského týmu)
OP PIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004520 – Nový proces ošetření zemědělských produktů (semen) proti plísním. (2016-2018 – aktivní spoluúčast na řešení)

OP PIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011495Inovace procesů při vývoji nových technických řešení pro chovy skotu. (2018-2020 – člen řešitelského týmu)

Realizace Funkčních úkolů Ministerstva zemědělství ČR v řádech několika milionů korun.

Témata prací jsou vázány na projekt MPO TRIO FV40316 a TAČR TREND FW01010391.

 • Okruh: Využití umělé inteligence v zemědělství
  • Využití umělé inteligence v chovech skotu (DP)
  • Využití umělé inteligence v rostlinné produkce (DP)
  • Využití umělé inteligence v chytrých sklenících (DP)
  • Využití umělé inteligence v dopravě (DP)
  • Využití umělé inteligence k rozpoznávání patogenů (DP)
  • Přehled neuronových sítí pro zpracování obrazu v zemědělství (DP)

Témata prací jsou vázány na projekt MPO TRIO FV40316 a TAČR TREND FW01010391.

 • Okruh: Modely chovů v živočišné produkci
  • Návrh 3D modelu reálného ustájení skotu pro potřeby počítačových simulací
  • Návrh 3D modelu reálného ustájení prasat pro potřeby počítačových simulací
  • Návrh 3D modelu reálného ustájení drůbeže pro potřeby počítačových simulací

Témata prací jsou vázány na projekt MPO TRIO FV40316 a TAČR TREND FW01010391.

 • Návrh prostorového rozmístění technických prostředků k nepřetržitému získávání obrazu ve stájových prostorách (DP)