Mgr. Pavel Olšan, Ph.D.

Mgr. Pavel Olšan
Kancelář: Pavilon ZR, místnost 01 015
e-mail: pavel.olsan@gmail.com
Telefon: +420 387 772 927
Mobil: (+420) 736 216 443

Profesní zaměření

 • Využití nízkoteplotního plazmatu k ošetření biologických materiálů,
 • diagnostika plazmového výboje za atmosférického tlaku,
 • konstrukce zařízení pro ošetření zrnin pomocí plazmatu,
 • zaměření na 2D/3D CAD navrhování dílů a sestav.

Téma disertační práce

Využití speciálních postupů pro úpravy semen.

Researcher ID Orcid ID
C-1084-2016 orcid.org/0000-0001-8996-6204
2013 - 2019 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Obor: Obecná produkce rostlinná (Ph.D.)
2011 - 2013 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Obor: Učitelství Fyziky a Informatiky pro 2. stupeň základních škol (Mgr.)
2007 - 2010 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Studijní obor: Výpočetní technika (Bc.)
2003 - 2007 Střední škola Spojů a Informatiky,
Studijní obor Digitální telekomunikační technika
1994 - 2003 5. Základní škola v Táboře
Strejčková, M., Bohatá, A., Olšan, P., Havelka, Z., Kříž, P., Beran, P., Bartoš, P., Čurn, V., a Špatenka, P. (2018). Enhancement of the Yield of Crops by Plasma and Using of Entomopathogenic and Mycoparasitic Fungi: From Laboratory to Large-Field Experiments. Journal of Biomaterials and Tissue Engineering, 8(6):829-836.
Bartoš, P., Kříž, P., Havelka, Z., Bohatá, A., Olšan, P., Špatenka, P., Čurn, V., a Dientsbier, M. (2017). Plasma Technology in Food Industry: mini-review. Kvasný průmysl, 63(3):134-138.
Havelka, Z., Olšan, P., Strejčková, M., Bohatá, A., Kříž, P., Bartoš, P., Čurn, V. a Špatenka, P. (2017). Vliv plazmatu na klíčivost modelové houby Trichoderma virens. Úroda 12, roč. LXV, vědecká příloha, s. 291-294.
Bohatá, A., Tichá, E., Konopická, J., Strejčková, M., Olšan, P., Havelka, Z., Kříž, P., Bartoš, P., Čurn, V. a Špatenka, P. (2017). Vliv fbiologického ošetření osiva ječmene jarního na klíčení obilek a mortalitu larev Tenebrio molitor po vysetí osiva do substrátu. Úroda 12, roč. LXV, vědecká příloha, s. 283-286.
Kriz, P., Olsan, P., Havelka, Z., Bartos, P., Bohata, A., Strejckova, M., Curn, V. a Spatenka, P. (2017). Enhancement of the yield of rape seeds by plasma discharge and biological protection: Field experiments, Proceedings - 2017 International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, OPTIM 2017 and 2017 Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics, ACEMP 2017, Brasov, Romania, pp. 1045-1050.
Vernerová, K., Jelínková, I., Čurn, V., Olšan, P., Havelka, Z., Bartoš, P. a Špatenka, P. (2016) Změna povrchové struktury semen řepky po ošetření nízkoteplotním plazmatem. Úroda 12, roč. LXIV, vědecká příloha, s. 189-192.
Strejčková, M., Olšan, P., Havelka, Z., Bohatá, A., Kříž, P., Bartoš, P., Čurn, V. a Špatenka, P. (2016). Vliv fyzikálního a biologického ošetření osiva ječmene jarního na výnos zrna. Úroda 12, roč. LXIV, vědecká příloha, s. 45-51.
Bartoš, P., Ptáčník, J., Kříž, P., Špatenka, P., Havelka, Z., Olšan, P. a Veselý, B. (2016). Distribution of electric field between electrodes in plasma jet: Computational study, Journal of Electrical Engineering, 16(1):99-106.
Kříž, P., Bartoš, P., Havelka, Z., Kadlec, J., Olšan, P., Špatenka, P. a Dienstbier M. (2015). Influence of Plasma Treatment in Open Air on Mycotoxin Content and Grain Nutriments, Special Issue on Plasma Systems for Biological/Medical Applications, Plasma Medicine, 5(2-4):145-158.

Patent

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Způsob ošetření semen plazmatem a kmenem houby Trichoderma virens TVI-601-TACR. Původci: Bohatá A., Olšan P., Havelka Z., Bartoš P., Kříž, P., Čurn, Špatenka P. Česká republika. Patent 307159, 27.12.2017.

TAČR TA04021252 – Vývoj zařízení pro fyzikální ošetření semen a sladu pomocí nízkoteplotního plazmatu. (2014-2017; člen řešitelského týmu)
TAČR TE02000177 – Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků. (2014-2019; aktivní spoluúčast)
GAJU 102/2013/S – Advanced Oxidation Processes v ekologických aplikacích a využití těchto postupů v badatelské výuce učitelů. (2013-2015; člen řešitelského týmu)
MPO OPPIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004520 – Nový proces ošetření zemědělských produktů (semen) proti plísním

Témata prací jsou vázány na projekt TRIO FV40316.

 • Okruh: Využití robotické ruky v zemědělství
  • Analýza zatížení nosné konstrukce pro robotickou ruku (DP)
  • Ekonomické zhodnocení nosné konstrukce robotické ruky (DP)
  • Technické zhodnocení možných konstrukčních řešení pro robotickou ruku (DP)
  • Přehled softwaru pro ovládání robotické ruky (BP)
  • Hardware pro ovládání robotické ruky (BP)
  • Vybraný software pro ovládání robotické ruky (BP)
  • Analýza trhu s robotickými rukami (BP)
  • Analýza bezpečnosti při použití robotické ruky ve stáji (BP)
  • Optimalizace procesu ošetření ječmene plazmovým výbojem (BP)
  • Optimalizace procesu ošetření řepky plazmovým výbojem (BP)