Ing. Milan Fríd, CSc.

Ing. Milan Fríd, CSc.
Kancelář: Pavilon ZR, místnost 01 016
e-mail: frid@zf.jcu.cz
Telefon: (+420) 387 772 928

Profesní zaměření

  • Zpracování půdy,
  • sklizeň obilovin.
2001 ČZU Praha, TF
Obor: obor 41-15-9 technika a mechanizace zemědělské a lesnické výroby (CSc.)
1978 VŠZ v Praze, MF
Obor: mechanizace zemědělské výroby (Ing.)
Fríd M., Dolan A., Celjak I., Filip M., 2017: Harvest of cereals and oilseeds rape by combine harvesters New Holland CX 8090 and New Holland CR 9080, Agricultural Engineering, (2), pp. 19-24, ISSN 0554-5587.
Fríd, M., Šabatka J.: Taking an advantage of a minimal soil cultivation during potato growing. Collection of scientific papers, Faculty of agriculture in České Budějovice, 2001: series for crop sciences. s. 59-64. (90%)
Fríd, M., Šabatka, J.: Device for measuring the forces influencing duckfoot shares. RES. AGR. ENG., 48, 2002 (4), s.125-130. (90%)
Fríd, M., Frolík, J., Veselý, B.: Sestava držáku radličky, zejména pro radličkový kypřič půdy. Užitný vzor č. 21792.
Adámek, P., Frolík, J., Fríd, M., Vávra, V.: Elektronický měřící systém pro digitalizaci signálů a rozšíření měřených veličin dynamometru pro testování motorů a pohonů. Užitný vzor č. 24283.

Návrhy témat diplomových prací

  1. Využití strojů pro pásové zpracování půdy (strip tillage) v podniku zemědělské prvovýroby
  2. Využití hloubkového kypřiče při pěstování obilovin a řepky olejné
  3. Hodnocení kvality práce strojů pro pásové zpracování půdy (strip tillage) v podniku zemědělské prvovýroby při zakládání porostů plodin
  4. Vliv hloubkového kypření na pěstování obilovin a řepky olejné
  5. Využití traktorů s pásovým podvozkem v podniku zemědělské prvovýroby
  6. Vliv zemědělské techniky na fyzikální vlastnosti půdy