Ing. Marie Šístková, CSc.

|Kancelář Pavilon ZR, místnost 01 013
|E-mail sistkova@zf.jcu.cz
|Telefon +420 387 772 632
|Mobil +420 608 070 373

Profesní zaměření

  • Měření hluku v rostlinné a živočišné výrobě,
  • šíření hluku.

Researcher IDOrcid ID
D-7845-2016orcid.org/0000-0003-0272-2456
1999 - 2001 Kandidatura v oboru Technika a mechanizace zemědělské a lesnické výroby ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky v Praze (CSc.)
1981 - 1985 ČVUT Praha, Fakulta strojní
Studijní obor: Strojírenská technologie (Ing.)
1977 - 1981 Střední průmyslová škola strojní v Českých Budějovicích
1976 - 1977 Střední odborné učiliště v Českých Budějovicích
1967 - 1976 Základní škola v Českých Budějovicích
Kuneš, R., Bartoš, P., Celjak, I., Havelka, Z., Šístková, M. a Šoch, M. (2017). Technology for Intensive Poultry Production as a Source of Odour Emissions with Time-Varying Intensity. Acta Technologica Agriculturae, 4:91-95.
Šístková M., Pšenka M., Celjak I., Bartoš P., Mihina Š., Pavlík I.: Noise emissions in milking parlours with various construction solutions. Acta Technologica Agriculturae. 19(2), pp. 49-51, 2016. DOI: 10.1515/ata-2016-0011
Šístková M., Bartoš P., Brouček J., Dolan A., Celjak I.: Acoustic environment from fattening pigs building – creating and propagating of noise. Journal of Animal Behaviour and Biometeorology. 4(2), pp. 39-42, 2016. ISSN 2318-1265 DOI: 10.14269/2318-1265/jabb.v4n2p39-42
Šístková M., Brouček J., Bartoš P.: Influence of selected factors on sound levels inside and outside of pig barns. Appl Eng Agric. 32(4), pp. 401-407, 2016. DOI: 10.13031/aea.32.11435
Pšenka M., Šístková M., Bartoš P., Mihina Š., Karandusovska I., Filip M., Pavlik I.: Analysis of the noise exposure of milking parlour operators during working shift at different technological solutions. MendelNet 2016, pp. 264-268.
Pšenka M., Šístková M., Mihina Š. Gálik R.: Frequency analysis of noise exposure of dairy cows in the process of milking. Res. Agr. Eng. 62(4), pp. 185-189. 2016. DOI: 10.17221/4/2015-RAE
  • Stanovení metodiky pro nastavení extruzní linky (DP)
  • Posouzení osvětlenosti stájových objektů v chovech skotu (DP)
  • Hodnocení úrovně osvětlení v dojírnách (DP)
  • Posouzení využití míchacích krmných vozů na farmách pro chov skotu (DP)
  • Vyhodnocení využití mechanizačních prostředků na přípravu krmiva na farmě pro chov skotu (DP)