Ing. Marie Šístková, CSc.

Ing. Marie Šístková, CSc.
Kancelář: Pavilon ZR, místnost 01 014
e-mail: sistkova@zf.jcu.cz
Telefon: (+420) 387 772 632
Mobil: (+420) 608 070 373

Profesní zaměření

  • Měření hluku v rostlinné a živočišné výrobě,
  • šíření hluku.
Researcher ID Orcid ID
D-7845-2016 orcid.org/0000-0003-0272-2456
1999 - 2001 Kandidatura v oboru Technika a mechanizace zemědělské a lesnické výroby ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky v Praze (CSc.)
1981 - 1985 ČVUT Praha, Fakulta strojní
Studijní obor: Strojírenská technologie (Ing.)
1977 - 1981 Střední průmyslová škola strojní v Českých Budějovicích
1976 - 1977 Střední odborné učiliště v Českých Budějovicích
1967 - 1976 Základní škola v Českých Budějovicích
Kuneš, R., Bartoš, P., Celjak, I., Havelka, Z., Šístková, M. a Šoch, M. (2017). Technology for Intensive Poultry Production as a Source of Odour Emissions with Time-Varying Intensity. Acta Technologica Agriculturae, 4:91-95.
Šístková M., Pšenka M., Celjak I., Bartoš P., Mihina Š., Pavlík I.: Noise emissions in milking parlours with various construction solutions. Acta Technologica Agriculturae. 19(2), pp. 49-51, 2016. DOI: 10.1515/ata-2016-0011
Šístková M., Bartoš P., Brouček J., Dolan A., Celjak I.: Acoustic environment from fattening pigs building – creating and propagating of noise. Journal of Animal Behaviour and Biometeorology. 4(2), pp. 39-42, 2016. ISSN 2318-1265 DOI: 10.14269/2318-1265/jabb.v4n2p39-42
Šístková M., Brouček J., Bartoš P.: Influence of selected factors on sound levels inside and outside of pig barns. Appl Eng Agric. 32(4), pp. 401-407, 2016. DOI: 10.13031/aea.32.11435
Pšenka M., Šístková M., Bartoš P., Mihina Š., Karandusovska I., Filip M., Pavlik I.: Analysis of the noise exposure of milking parlour operators during working shift at different technological solutions. MendelNet 2016, pp. 264-268.
Pšenka M., Šístková M., Mihina Š. Gálik R.: Frequency analysis of noise exposure of dairy cows in the process of milking. Res. Agr. Eng. 62(4), pp. 185-189. 2016. DOI: 10.17221/4/2015-RAE

Návrhy témat diplomových prací

  1. Analýza prostředí v chovu dojnic na vybrané farmě  (ZADANÉ)
  2. Přesnost nakládky do závěsného horizontálního krmného míchacího vozu  (ZADANÉ)
  3. Problematika dojicích robotů Lely
  4. Problematika dojicích robotů DeLaval
  5. Problematika dojicích robotů Fullwood
  6. Výkonnost dojicích robotů při volném pohybu a řízeném pohybu stáda
  7. Problematika vícemístného dojicího robota Zenith