Ing. Luboš Smutný, Ph.D.

|Kancelář Pavilon ZR, místnost 01 019
|E-mail smutny@zf.jcu.cz
|Telefon +420 387 772 931
|Mobil +420 775 754 774

Profesní zaměření

  • Technologie zvyšující efektivitu zemědělské výroby.

Další funkce

  • Vedoucí katedry Zemědělské, dopravní a manipulační techniky

Téma dizertační práce

Funkčnost dojících robotů a jejich vliv na welfare dojnic.


Researcher IDOrcid ID
orcid.org/0000-0003-4423-3327
2010 - 2015 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Studijní obor: Obecná zootechnika (Ph.D.)
1979 - 1985 VŠCHT Praha
Studijní obor: Měřící technika v chemické a potravinářském průmyslu
1975 - 1979 Gymnázium Tábor

Články v odborných časopisech (Náš chov, Automa, Technické trendy) z toho 2 x impakt (Acta Veterinaria , Animal Feed Science and Technology)

Patent

  • Způsob řízení chovných podmínek uvnitř stáje
  • Způsob řízení technologického vybavení živočišné farmy
  • Způsob automatického sledování zdravotního stavu zvířete

Užitný vzor

  • Informační panel
  • Zařízení pro detekci kulhavosti skotu
  • Průchozí vážní systém

Certifikovaná metodika

  • Použití moderního programového vybavení AGROSOFT pro řízení chovu skotu
NAZV QJ1210144 – Vývoj nového informačního systému a aplikované technologicko-organizační inovace řídicích systémů v chovu dojného skotu pro posílení konkurenceschopnosti chovatelů a zvýšení kvality produktů a welfatre zvířat. (aktivní spolupráce)
QJ QJ1530058 – Vytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu. (aktivní spolupráce)
Inovativní vouchery JVVTP – Měření a testování nového přístroje ke sledování mikroklimatických hodnot stájového prostředí. (aktivní spolupráce)
OPPI - Potenciál – Zřízení vývojového centra včetně vývoje softwaru. (aktivní spolupráce)
MPO OPPIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011495 – Inovace procesů při vývoji nových technických řešení pro chovy skotu. (aktivní spolupráce)