Ing. Ivo Celjak, CSc.

Ing. Ivo Celjak, CSc.
Kancelář: Pavilon ZR, místnost 01 014
e-mail: celjak@zf.jcu.cz
Telefon: (+420) 387 772 926

Profesní zaměření

 • Strojní zařízení pro realizaci zemních prací,
 • malá zahradní mechanizace,
 • mechanizace pro údržbu v komunální oblasti,
 • dopravní a manipulační zařízení,
 • komunální technika,
 • konstrukce a provoz vozidel,
 • resuspenze prachových částic na dopravních trasách.

Je koordinátorem výuky v souladu s přílohou Akčního plánu o budoucnosti automobilového průmyslu (tzv. Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu v ČR) ze září 2017.

Realizuje opatření P3 a P4, kde je dán úkol Ministerstvu školství, aby nové učební programy na VŠ (bez specifikace zaměření) odpovídaly novým trendům a potřebám průmyslu tím, že bude v roce 2018 do výuky zařazena problematika budoucnosti elektromobility v České republice.

Pro zajištění výuky ze strany odborníků spolupracuje se společností E.ON, TERMS a Asociací elektromobilového průmyslu.

Researcher ID Orcid ID
orcid.org/0000-0002-3010-1457
2001 ČZU Praha, Technická fakulta
Aspirantura v oboru: Technika a mechanizace zemědělské a lesnické výroby
1975 - 1980 Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně, Vojensko-inženýrská fakulta
Obor: Strojní inženýrství
1971 - 1975 Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích
1962 - 1971 Základní škola v Lovosicích
Využití dopravníků při manipulaci s břemeny v komunální oblasti, Komunální technika, roč. IX, č.1/2016, s. 60-64, ISSN 1802-2391;
Dopravní zařízení v lesnictví, Komunální technika, roč. IX, č.3/2016, s. 44 - 49, ISSN 1802-2391;
Malá dopravní a pracovní vozidla využitelná v komunální oblasti, Komunální technika, roč. IX, č.6/2016, s. 51-55, ISSN 1802-2391;
Doprava lanovými systémy, Komunální technika, roč. IX, č.6/2016, s. 76-78, ISSN 1802-2391;
Doprava a sběr BRO, Komunální technika, roč. IX, č.6/2016, s. 46-49, ISSN 1802-2391;
Využití jednonápravových malotraktorů, Komunální technika, roč. IX, č.7/2016, s. 54-57, ISSN 1802-2391;
Elektrický pohon vozidel v komunální oblasti, Komunální technika, roč. IX, č.10/2016, s. 40-45, ISSN 1802-2391;
Vozidla pro svoz komunálního odpadu, Komunální technika, roč. IX, č.12/2016, s. 28-32, ISSN 1802-2391;
Problematika velkochovů drůbeže jako zdrojů pachových látek, Náš chov, roč. LXXVI, č.10/2016, odborná příloha Technologické systémy krmení drůbeže, s. 80-82, ISSN 0027-8068;
Vozidla poháněná elektromotory mají budoucnost především ve městech. Profi Press Praha, Komunální technika, roč. XI, č.4/2017s. 40-43, ISSN 1802-2391;
Dvounápravové malotraktory využitelné v komunální oblasti. Profi Press Praha, Komunální technika, roč. XI, č.1/2017, s. 26-30, ISSN 1802-2391;
Velkochovy drůbeže jako zdroje prachových částic. Profi Press Praha, Náš chov, roč. IX, č.2/2017, s. 36 – 38, ISSN 1214-8016;
Strojní zařízení pro údržbu komunálních travnatých ploch, Profi Press Praha, Komunální technika, roč. XI, č.2/2017, s. 20-23, ISSN 1802-2391;
Stroje a zařízení s variantními zdroji energie pro pohon. Profi Press Praha, Komunální technika, roč. XI, č.4/2017, s. 44-48, ISSN 1802-2391;
Čištění komunikací a chodníků přispěje k čistotě ovzduší v obcích. Profi Press, Komunální technika, roč. XI, č.5/2017, s. 52 – 55, ISSN 1802-2391;
Akumulátorové pohony malé zahradní mechanizace. Profi Press Praha, Zahradnictví 6/2017, s. 56-59, ISSN 1213-7596;
Pracovní adaptéry pro regeneraci travnatých ploch. Profi Press Praha, Komunální technika, roč.XI, č.8/2017, s. 44-48, ISSN 1802-2391
Harvest of Cereals and Oilseed Rape by Combine Harvesters New Holland CX 8090 and New Holland CR 9080, Agricultural Engineering, 2017 (2), pp 19-24.
Využití elektrické energie pro pohon osobních automobilů, Profi Press Praha, Energie 21, 2/2018, s. 32 – 34 ISSN 1803-0394;

Návrhy témat bakalářských prací

 1. Faktory ovlivňující jízdní dosah elektromobilu
 2. Rozbor faktorů, které působí proti rozvoji nízkoemisní mobility v ČR
 3. Problematika rozvoje elektricky poháněných vozidel kategorie M1 v České republice
 4. Provozní porovnání sklízecích mlátiček s rozdílným typem mlátícího a separačního zařízení (ZADANÉ)
 5. Porovnání přímých emisí oxidu uhličitého u automobilu se spalovacím motorem a elektricky poháněným automobilem

Návrhy témat diplomových prací

 1. Posouzení faktorů ovlivňujících kvalitu provedené údržby ploch kolem elektrických ohradníků (ZADANÉ)
 2. Posouzení velikosti jízdních odporů automobilu v závislosti na vybrané dopravní trase (ZADANÉ)
 3. Stanovení emisí oxidu uhličitého v závislosti na velikosti jízdních odporů automobilu na vybrané dopravní trase (ZADANÉ)
 4. Faktory ovlivňující energii na pohyb vozidla (ZADANÉ)
 5. Rozbor negativních externalit silniční dopravy (ZADANÉ)
 6. Ověření spotřeby energie automobilů se spalovacím motorem a elektrickým motorem (ZADANÉ)
 7. Návrh opatření podporujících rozvoj nízkoemisní pozemní mobility v ČR (ZADANÉ)
 8. Porovnání a energetická náročnost svinovacích lisů s rozdílným konstrukčním řešením při sklizni slámy (ZADANÉ)