Ing. Ivo Celjak, CSc.

Ing. Ivo Celjak, CSc.
Kancelář: Pavilon ZR, místnost 01 014
e-mail: celjak@zf.jcu.cz
Telefon: (+420) 387 772 926

Profesní zaměření:

Strojní zařízení pro realizaci zemních prací, malá zahradní mechanizace, mechanizace pro údržbu v komunální oblasti, lesní mechanizace, pěstování rychle rostoucích topolů, resuspenze prachových částic na dopravních trasách.

Vzdělání:

2001 ČZU Praha, Technická fakulta
Aspirantura v oboru: Technika a mechanizace zemědělské a lesnické výroby
1975 – 1980 Vysoká škola: Vojenská akademie Antonína Zápotockého v Brně, Vojensko-inženýrská fakulta
Obor: Strojní inženýrství
1971 – 1975 Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích
1962 – 1971 Základní škola v Lovosicích

Výběr z publikační činnosti:

Analýza prachových částic emitovaných z objektu chovu drůbeže, Náš chov, roč. LXXVI, č.5/2016, s. 84-86, ISSN 0027-8068;Problematika velkochovů drůbeže jako zdrojů pachových látek, Náš chov, roč. LXXVI, č.10/2016, odborná příloha Technologické systémy krmení drůbeže, s. 80-82, ISSN 0027-8068;

Ověření parametrů souprav techniky určených pro minimalizaci, Mechanizace zemědělství 4/2017, s. 24-28, ISSN 0373-6776;

Externality silniční dopravy v obcích, Komunální technika, 11/2015, roč. IX, s. 14-18, ISSN 1802-2391;

Ovlivnění řidičů emisemi prachových částic ze spalovacích a nespalovacích procesů, Komunální technika, 2/2015, roč. IX, s. 50-43, ISSN 1802-2391