Ing. František Špalek

|Kancelář Pavilon ZR, místnost 01 014
|E-mail fspalek@zf.jcu.cz
|Telefon +420 387 772 926
|Mobil +420 739 498 261

Profesní zaměření

  • Strojírenská technologie.
  • Technologie obrábění.
  • Technická řešení problému zemědělských strojů.

Téma dizertační práce

Vliv vodivosti dielektrika na vybrané parametry integrity povrchu u technologie elektroerozivního drátového řezání.


Researcher IDOrcid ID
AAA-9730-2021orcid.org/0000-0002-0953-9104
2015 - nyní VŠB-TUO / Strojní, Ostrava
Studijní obor: Strojírenská technologie (Ph.D.)
2013 - 2015 VŠB-TUO / Strojní, Ostrava
Studijní obor: Strojírenská technologie (Ing.)
2010 - 2013 VŠB-TUO / Strojní, Ostrava
Studijní obor: Strojírenská technologie (Bc.)
2008 - 2010 SOŠ Josefa Sousedíka, Vsetín
Provozní technik (ÚSO)
2005 - 2008 SOŠ Josefa Sousedíka, Vsetín
Obráběč kovů (VL)
1996 - 2005 ZŠ Velké Karlovice

ŠPALEK, F., SADÍLEK, M., ČEP, R., PETRŮ, J., KRATOCHVÍL, J. a ČEGAN, T. Difference between cutting surface of Al foam and solid Al machined by WEDM technology. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2017, 17(5), s. 853-858. ISSN 1213-2489.

PETRŮ, J, ZLÁMAL, T., ŠPALEK, F., a ČEP, R. SURFACE MICROHARDENING STUDIES ON STEELS AFTER HIGH FEED MILLING. Advances in science and technology-research journal. Lublin: Lublin University of Technology, 2018, 12(2), s. 222-230. ISSN 2299-8624.

ŠPALEK, F., PETRŮ, J., ZLÁMAL, T., MRKVICA, I., ČEP, R. a KRATOCHVÍL, J. Electro-Erosive Wire Cutting of Aluminum Foam. Manufacturing Technology. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2016, 16(2), s. 449-453. ISSN 1213 - 2489.

HAŠOVÁ, S, STRAKA, L. a ŠPALEK, F. Impact assessment of input factors on tool electrode wear in die sinking EDM of Steel EN43CrMo4. Materials Structure & Micromechanics of Fracture. Zürich: Trans Tech Publications, 2017, 756(1), s. 127-135. ISBN 978-3-03835-719-3.

LTARF18031 Vývoj fyzikálně-chemických a inženýrských základů pro iniciaci inovativní úsporné technologie výroby vysoce výkonných permanentních magnetů na bázi (Nd,R)-Fe-B (R = Pr, Tb, Dy, Ho) s nízkým obsahem kovů vzácných zemin. Realizace 2018 -2020

SP2019/60 Moderní a produktivní obrábění a metrologie. Realizace 2019

SP2018/136 Specifický výzkum v oblasti obrábění a strojírenské metrologie. Realizace 2018

SP2017/39 Zkoušky automobilových převodů. Realizace 2017

RPP2016/88 Rozšíření základny upínacích prvků pro tvarově složité a rozměrné obrobky. Realizace 2016