Ing. Antonín Dolan, Ph.D.

|Kancelář Pavilon ZR, místnost 01 005
|E-mail dolan@zf.jcu.cz
|Telefon +420 387 772 925
|Mobil +420 603 513 679

Profesní zaměření

 • IPPC a BAT technologie,
 • nanotechnologie v zemědělství,
 • emise skleníkových plynů z provozů živočišné výroby,
 • využití mobilních energetických prostředků.

Téma dizertační práce

Vyhodnocení ekonomické efektivnosti chovatelské technologie s použitím nanotechnologií na dané farmě


Researcher IDOrcid ID
B-8115-2016 orcid.org/0000-0001-5380-7631
2015 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Studijní obor: Obecná zootechnika (Ph.D.)
1984 VŠZ Praha Suchdol, Mechanizační fakulta
Studijní obor: Mechanizace zemědělství (Ing.)
Filip, M., Zoubek, T., Bumbalek, R., Cerny, P., Batista, C.E., Olsan, P., Bartos, P., Kriz, P., Xiao, M., Dolan, A. a Findura, P. (2020). Advanced Computational Methods for Agriculture Machinery Movement Optimization with Applications in Sugarcane ProductionAgriculture, 10(10):434.
FRÍD M., DOLAN A., CELJAK I., FILIP M., BARTOŠ P.: Harvest of Cereals and Oilseed Rape by Combine Harvesters New Holland CX 8090 and New Holland CR 9080, Agricultural Engineering, 2017 (2), pp 19-24.
ROY, K. HOLUBOVÁ, P. PLÍVA, A. DOLAN: Určování stability kompostu pomocí Systém RAMKO 2 respirometr - adiabatický měřič koncentrace kyslíku. [Determination of stability compost using by System respirometer RAMKO - 2 adiabatic oxygen concentration]. AgritechScience [online], 2017, roč. 11, č. 1, s. 1-7. ISSN 1802-8942. Dostupné z: http:www.agritech.cz/clanky/2017-1-1.pdf
Bartoš P., Dolan A., Smutný L., Šístková M., Celjak I., Šoch M., Havelka Z.: Effects of phytogenic feed additives on growth performance and on ammonia and greenhouse gases emissions in growing-finishing pigs, Animal Feed Science and Technology, 2016, vol. 212, p.p. 143-148, DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2015.11.003.
Šístková M., Bartoš P., Brouček J., Dolan A., Celjak I.: Acoustic environment from fattening pigs building – creating and propagating of noise, Journal of Animal Behaviour and Biometeorology, vol. 4(2), pp. 39-42 (2016), ISSN 2318-1265, http://dx.doi.org/10.14269/2318-1265/jabb.v4n2p39-42.
Ludačková J., Dolan A., Bartoš P., Fríd M., Kavka M.: Evaluation of Operational and Economic Parameters of Telescopic Loaders. Sborník mezinárodní vědecké konference Technoforum 2015 New Trends in Mechanics and Technologies for Biosystems, Slovenská poĺnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta, Katedra stojov a výrobných systémov, Ráčkova dolina 13. – 15.5. 2015, s. 181-184. ISBN978-80-552-1326-2.
Sistkova M., Dolan A., Broucek J., Bartos P.: Time of day and season affect the level of noise made by pigs kept on slatted floors. Archives Animal Breeding, Volume 58, No 1, p. 185-191, 2015. ISSN0003-9438.
Wollner, A., Bartoš, P., Celjak, I., Dolan A., Petrovic, A.: Rating of Harvester Threshers CASE 8120 and New Holland CX 8080, Agricultural Engineering, 2015, vol. 1, pp. 19-30
 • Předpisy pro provoz a metodiky kontrol silničních motorových vozidel v ČR – rešerše (BP)
 • Průběh, vývoj a důsledky aféry Dieselgate – rešerše (BP)
 • Vývoj konstrukcí spalovacích motorů – rešerše (BP)
 • Diagnostika motoru Fabia I 1.4 MPI 16V s kódem motoru AUA (BP)
 • Filtry pevných částic u spalovacích motorů – rešerše (BP)
 • Plánování údržeb vozového parku ve vybraném zemědělském podniku (BP)
 • Diagnostika traktoru Case (BP)
 • Diagnostika a opravy systému Common Rail (BP)
 • Diagnostika motoru Volkswagen Golf IV 1.4 s kódem motoru BCA (BP)
 • Vyhodnocení výrobní měrné emise amoniaku z vybraného chovu prasat (DP)
 • Vyhodnocení exploatačních a kvalitativních ukazatelů sklízečů brambor různých konstrukcí (DP)
 • Porovnání exploatačních parametrů kotoučových a radličkových podmítačů ve vybraném zemědělském podniku (DP)
 • Diagnostika vozidel s pohonem LPG (DP)
 • Porovnání kvalitativních ukazatelů u sklízecích mlátiček s různou konstrukcí mlátících ústrojí (DP)
 • Měření a vyhodnocení exploatačních a kvalitativních ukazatelů orby na konkrétním pozemku (DP)