Mgr. Zbyněk Havelka

Mgr. Havelka Zbyněk
Kancelář: Pavilon ZR, místnost 01 015
e-mail: havelka.zbynek@gmail.com
Telefon: +420 387 772 927
Mobil: (+420) 778 000 959

Profesní zaměření

 • Využití nízkoteplotního plazmatu k ošetření biologických materiálů.
 • Charakterizace a optimalizace plazmového výboje za atmosférického tlaku.
 • 3D modelování technických zařízení.

Další funkce

 • Zástupce vedoucího katedry pro pedagogickou činnost.
 • Místopředseda Akademického senátu Zemědělské fakulty JU za studenty.
 • Člen etické komise Zemědělské fakulty JU.

Téma disertační práce

Využití plazmatu k ekologické likvidaci plísní a skladových škůdců semen.

Researcher ID Orcid ID
B-6997-2016 orcid.org/0000-0002-4968-4250
2013 - nyní Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Studijní obor: Obecná Zootechnika (Ph.D.)
2011 - 2013 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Studijní obor: Učitelství Fyziky a Informatiky pro 2. stupeň základních škol (Mgr.)
2008 - 2011 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Studijní obor: Informační technologie ve vzdělávání (Bc.)
2004 - 2008 Střední průmyslová a Vyšší odborná škola Písek
Studijní obor: Slaboproudá elektrotechnika
1995 - 2004 5. Základní škola v Příbrami
Strejčková, M., Bohatá, A., Olšan, P., Havelka, Z., Kříž, P., Beran, P., Bartoš, P., Čurn, V., a Špatenka, P. (2018). Enhancement of the Yield of Crops by Plasma and Using of Entomopathogenic and Mycoparasitic Fungi: From Laboratory to Large-Field Experiments. Journal of Biomaterials and Tissue Engineering, 8(6):829-836.
Bartoš, P., Dolan, A., Smutný, L., Šístková, M., Celjak, I., Šoch, M. a Havelka, Z. (2016). Effects of phytogenic feed additives on growth performance and on ammonia and greenhouse gases emissions in growing-finishing pigs. Animal Feed Science and Technology, 212:143-148.
Váchalová, R., Maroušek, J., Kolář, L., Peterka, J., Kopecký, M., Havelka, Z., Pártlová, P. a Váchal, J. (2017). Nitrates in beetroot and sodium fertilization. Sugar and Sugar Beet Journal, 133(12):386-388.
Bartoš, P., Kříž, P., Havelka, Z., Bohatá, A., Olšan, P., Špatenka, P., Čurn, V., a Dientsbier, M. (2017). Plasma Technology in Food Industry: mini-review. Kvasný průmysl, 63(3):134-138.
Kriz, P., Olsan, P., Havelka, Z., Bartos, P., Bohata, A., Strejckova, M., Curn, V. a Spatenka, P. (2017). Enhancement of the yield of rape seeds by plasma discharge and biological protection: Field experiments, Proceedings - 2017 International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, OPTIM 2017 and 2017 Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics, ACEMP 2017, Brasov, Romania, pp. 1045-1050.
Kuneš, R., Bartoš, P., Celjak, I., Havelka, Z., Šístková, M. a Šoch, M. (2017). Technology for Intensive Poultry Production as a Source of Odour Emissions with Time-Varying Intensity. Acta Technologica Agriculturae, 4:91-95.
Bartoš, P., Ptáčník, J., Kříž, P., Špatenka, P., Havelka, Z., Olšan, P. a Veselý, B. (2016). Distribution of electric field between electrodes in plasma jet: Computational study, Journal of Electrical Engineering, 16(1):99-106.
Kříž, P., Bartoš, P., Havelka, Z., Kadlec, J., Olšan, P., Špatenka, P. a Dienstbier M. (2015). Influence of Plasma Treatment in Open Air on Mycotoxin Content and Grain Nutriments, Special Issue on Plasma Systems for Biological/Medical Applications, Plasma Medicine, 5(2-4):145-158.

Patent

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Způsob ošetření semen plazmatem a kmenem houby Trichoderma virens TVI-601-TACR. Původci: Bohatá A., Olšan P., Havelka Z., Bartoš P., Kříž, P., Čurn, Špatenka P. Česká republika. Patent 307159, 27.12.2017.

TAČR TA04021252 – Vývoj zařízení pro fyzikální ošetření semen a sladu pomocí nízkoteplotního plazmatu. (2014-2017; aktivní spoluúčast)
TAČR TE02000177 – Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků. (2014-2019; aktivní spoluúčast)
GAJU 102/2013/S – Advanced Oxidation Processes v ekologických aplikacích a využití těchto postupů v badatelské výuce učitelů. (2013-2015; člen řešitelského týmu)
GAJU 020/2013/Z – Bioklimatické vlivy prostředí a technologické postupy ve vztahu k welfare zvířat a kvalitě produktů v potravním řetězci (2013-2015; člen řešitelského týmu)
MPO OPPIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011495 – Inovace procesů při vývoji nových technických řešení pro chovy skotu
Realizace Funkčních úkolů Ministerstva zemědělství ČR v celkové hodnotě 1,25 milionu korun.

Návrhy témat bakalářských prací

 1. Tvorba výukových 3D modelů
 2. Tvorba 3D modelů pro potřeby počítačových simulací
 3. Analýza UV spektra plazmového výboje.
 4. Stanovení optimálních parametrů pro ošetření ječmene DBD plazmovým výbojem.
 5. Stanovení optimálních parametrů pro ošetření pšenice DBD plazmovým výbojem.
 6. Návrh recyklačního zařízení pro odpad z 3D tisku

Další vhodné téma dle zájmu studenta vypíši po vzájemné konzultaci – prosím, kontaktujte mne.