Mgr. Zbyněk Havelka

Mgr. Havelka Zbyněk
Kancelář: Pavilon ZR, místnost 01 015
e-mail: havelka.zbynek@gmail.com
Telefon: +420 387 772 927
Mobil: (+420) 778 000 959

Profesní zaměření:

Doktorand – Plazmové technologie.

Researcher ID Orcid ID
B-6997-2016 orcid.org/0000-0002-4968-4250

Vzdělání:

2013 – nyní Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Studijní obor: Obecná Zoologie (Ph.D.)
2011 – 2013 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Studijní obor: Učitelství Fyziky a Informatiky pro 2. stupeň základních škol (Mgr.)
2008 – 2011 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Studijní obor: Informační technologie ve vzdělávání (Bc.)
2004 – 2008 Střední průmyslová a Vyšší odborná škola Písek
Studijní obor: Slaboproudá elektrotechnika
1995 – 2004 5. Základní škola v Příbrami

Výběr z publikační činnosti:

Bartoš P., Dolan A., Smutný L., Šístková M., Celjak I., Šoch M., Havelka Z.: Effects of phytogenic feed additives on growth performance and on ammonia and greenhouse gases emissions in growing-finishing pigs, Anim. Feed Sci. Technol., vol. 212, pp. 143–148, 2016.
Kříž P., Bartoš P., Havelka Z., Kadlec J., Olšan P., Špatenka P., Dienstbier M.: Influence of Plasma Treatment in Open Air on Mycotoxin Content and Grain Nutriments, Special Issue  on Plasma Systems for Biological/Medical Applications, Plasma Medicine, vol. 5(2-4), pp. 145-158, 2015, DOI: 10.1615/PlasmaMed.2016015752, ISSN: 1947-5772.
Strejčková M., Olšan P., Havelka Z., Bohatá A., Kříž P., Bartoš P., Čurn V., Špatenka P., 2016: Vliv fyzikálního a biologického ošetření osiva ječmene jarního na výnos zrna. Úroda 12, roč. LXIV, vědecká příloha, s. 45-51. ISSN 0139-6013.
Beran P., Zemanová M., Kříž P., Stehlíková D., Olšan P., Havelka Z., Čurn V., 2016: Vliv nízkoteplotního plazmatu na životaschopnost fytopatogenních bakterií. Úroda 12,  roč. LXIV, vědecká příloha, s. 129-132. ISSN 0139-6013.
Vernerová K., Jelínková I., Čurn V., Olšan P., Havelka Z., Bartoš P., Špatenka P., 2016: Změna povrchové struktury semen řepky po ošetření nízkoteplotním plazmatem. Úroda 12, roč. LXIV, vědecká příloha, s. 189-192. ISSN 0139-6013.
Konopická J., Bohatá A., Vondruška J., Kročárková J., Olšan P., Havelka Z., Bartoš P., Kříž P., Čurn V., Špatenka P., 2016: Navýšení účinnosti entomopatogenní houby Metarhizium anisopliae na vybrané druhy hostitelů. Úroda 12, roč. LXIV, vědecká příloha, s. 245-248. ISSN 0139-6013.