Mgr. Tomáš Zoubek

foto_nikdo
Kancelář: Pavilon ZR, místnost 01 017
e-mail: tomzoub@gmail.com
Telefon: (+420) 387 772 929

Profesní zaměření

 • Počítačové modelování,
 • studium zhutnění půdy.

Další funkce

 • Zástupce vedoucího katedry pro vědecko-výzkumnou činnost.
 • Technologický skaut ZF JU Kanceláře transferu technologií.

Téma disertační práce

Studium zhutnění půdy v důsledku pojezdu zemědělské techniky metodami počítačových simulací.

Researcher ID Orcid ID
B-9087-2016 orcid.org/0000-0001-8432-1095
2016 - nyní Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Obor: Obecná produkce rostlinná (Ph.D.)
2013 - 2015 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Obor: Matematika – Technická výchova (Mgr.)
2010 - 2013 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Obor: Matematika - Technická výchova se zaměřením na vzdělávání (Bc.)
2004 - 2008 Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice
Obor: Sportovní příprava
1995 - 2004 4. Základní škola v Pelhřimově
Zoubek T., Filip M., Bartoš P., 2017: Natural compaction of plowed soil: Evolution in time, Mechanization in agriculture & Conserving of the resources 2, Year LXIII, pp. 79-91, ISSN 0861-963.
Celjak I., Filip M., Zoubek T., Havelka Z., 2017: Ověření parametrů souprav techniky určených pro minimalizaci, Mechanizace zemědělství 4, roč. LXVII., s. 24-28, ISSN 0373-6776.
Šístková M., Celjak I., Šoch M., Zoubek T., Filip M., 2016: Krmné linky ve velkochovech nosnic v závislosti na použité technologii, Náš chov 12, roč. LXXVI, praktická příručka - Technologické systémy krmení hospodářských zvířat, s. 17-19, ISSN 0027-8068.
Šístková M., Celjak I., Šoch M., Zoubek T., Filip M., 2016: Krmné linky ve velkochovech brojlerů, Náš chov 12, roč. LXXVI, praktická příručka - Technologické systémy krmení hospodářských zvířat, s. 15-16, ISSN 0027-8068.
Filip M., Kopecký M., Zoubek T., Bernas J., Konvalina P., Bartoš P., 2016: Súčasnosť a budúcnosť technológií obrábania pôdy, Naše pole, 2016, vol. XX (11), s. 44-45, ISSN 1335-2466.
GAJU 094/2016/Z – Optimalizace produkčních funkcí a enviromentálních dopadů zemědělství, člen řešitelského týmu, období řešení 01/2016–12/2018
TRIO FV30234 – Výzkum a vývoj procesu laserového potisku skleněných ploch malého až velkého formátu pro potřeby současného stavebnictví, člen řešitelského týmu, období řešení 01/2018–12/2020

Návrhy témat bakalářských prací

 1. Porovnání orebné a bezorebné technologie zpracování půdy z hlediska jejího zhutnění  (ZADANÉ)
 2. Pozorování vývoje zhutnění půdy na vybraném pozemku
 3. Měření vertikálního zatížení pod jednotlivými nápravami traktorů (ZADANÉ)
 4. Měření vertikálního zatížení pod jednotlivými nápravami traktorů s připojenou nesenou zemědělskou technikou (ZADANÉ)
 5. Měření vertikálního zatížení pod jednotlivými nápravami vybrané zemědělské techniky (ZADANÉ)
 6. Modelování rozložení tlaku v půdě pod koly traktorů
 7. Modelování rozložení tlaku v půdě pod koly vybrané zemědělské techniky