Mgr. Tomáš Hankovec

|Kancelář Pavilon ZR, místnost 01 014
|E-mail hankot00@zf.jcu.cz
|Telefon +420 387 772 926
|Mobil

Profesní zaměření

  • Strojírenské technologie,
  • CAD/CAM systémy,
  • robotické dojící systémy.

Téma dizertační práce

Zhodnocení technických řešení u vybraných dojicích robotů za účelem optimalizace jejich činnosti.


Researcher IDOrcid ID
orcid.org/0000-0002-6612-2778
2015 - nyní Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Studijní obor: Obecná Zootechnika (Ph.D.)
2013 - 2015 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Obor: Anglický jazyk - Technická výchova (Mgr.)
2009 - 2013 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Obor: Anglický jazyk - Technická výchova (Bc.)
2005 - 2009 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
Obor: Strojírenství
HANKOVEC, Tomáš: Technické aspekty robotického dojení, České Budějovice, 2015. Diplomová práce (Mgr.). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra aplikované fyziky a techniky. Vedoucí práce Doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
HANKOVEC, Tomáš: Tvorba sestav v CAD systému SolidWorks, České Budějovice, 2013. Bakalářská práce (Bc.). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra aplikované fyziky a techniky. Vedoucí práce PaedDr. Alena Poláchová, Ph.D.