Mgr. Tomáš Hankovec

Hankovec Tomáš
Kancelář: Pavilon ZR, místnost 01 016
e-mail: tomas.hankovec@gmail.com
Telefon: (+420) 387 772 928

Profesní zaměření:

Doktorand – Strojírenské technologie, CAD/CAM systémy, robotické dojící systémy

Vzdělání:

2013 – 2015 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Obor: Anglický jazyk – Technická výchova (Mgr.)
2009 – 2013 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Obor: Anglický jazyk – Technická výchova (Bc.)
2005 – 2009 Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
Obor: Strojírenství

Výběr z publikační činnosti:

HANKOVEC, Tomáš: Technické aspekty robotického dojení, České Budějovice, 2015. Diplomová práce (Mgr.). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra aplikované fyziky a techniky. Vedoucí práce Doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
HANKOVEC, Tomáš: Tvorba sestav v CAD systému SolidWorks, České Budějovice, 2013. Bakalářská práce (Bc.). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Pedagogická fakulta. Katedra aplikované fyziky a techniky. Vedoucí práce PaedDr. Alena Poláchová, Ph.D.