Mgr. Roman Bumbálek

Mgr. Roman Bumbálek
Kancelář: Pavilon ZR, místnost 01 017
e-mail: Roan.Bum@seznam.cz
Telefon: +420 387 772 929

Profesní zaměření

 • Počítačové modelování.

Téma disertační práce

Optimalizace činnosti zemědělských strojů v systémech precizního zemědělství metodami počítačového modelování.

Researcher ID Orcid ID
Q-8752-2018 orcid.org/0000-0003-2501-6570
2017 - nyní Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Studijní obor: Obecná produkce rostlinná (Ph.D.)
2014 - 2016 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Studijní obor: Matematika a Zeměpis (Mgr.)
2010 - 2014 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Studijní obor: Matematika - Zeměpis (Bc.)
2006 - 2010 Gymnázium Benešov
1997 - 2006 Základní škola Týnec nad Sázavou

Témata prací jsou vázány na projekt MPO TRIO FV40316 a TAČR TREND FW01010391.

 • Okruh: Získávání obrazových dat (rešeršní práce)
  • Využití a zpracování obrazových dat v živočišné výrobě (BP)
  • Vlastnosti obrazových dat získaných ve stájovém prostředí (BP)
  • Proces získávání obrazových dat ve stájovém prostředí (BP)
  • Návrh a cenová analýza optimální sestavy prostředků k nepřetržitému získávání obrazu ve stájových prostorách (BP)

Témata prací jsou vázány na projekt MPO TRIO FV40316 TAČR TREND FW01010391.

 • Okruh: Předzpracování obrazu (rešeršní práce)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: korekce obrazových defektů (BP)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: analýza tvaru objektu (BP)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: segmentace obrazu za pomocí prahování (BP)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: segmentace obrazu za pomocí detekce hran (BP)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: segmentace obrazu na základě dělení a spojování obrazu (BP)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: měření vybraných příznaků objektů v obraze (BP)
  • Algoritmy pro zpracování obrazu v zemědělství: hledání a spojování linií v obraze (BP)