Mgr. Pavel Olšan

Mgr. Pavel Olšan
Kancelář: Pavilon ZR, místnost 01 015
e-mail: pavel.olsan@gmail.com
Telefon: +420 387 772 927
Mobil: (+420) 736 216 443

Profesní zaměření

 • Využití nízkoteplotního plazmatu k ošetření biologických materiálů,
 • diagnostika plazmového výboje za atmosférického tlaku,
 • konstrukce zařízení pro ošetření zrnin pomocí plazmatu,
 • zaměření na 2D/3D CAD navrhování dílů a sestav.

Téma disertační práce

Využití speciálních postupů pro úpravy semen.

Researcher ID Orcid ID
C-1084-2016 orcid.org/0000-0001-8996-6204
2013 - nyní Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Obor: Obecná produkce rostlinná (Ph.D.)
2011 - 2013 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Obor: Učitelství Fyziky a Informatiky pro 2. stupeň základních škol (Mgr.)
2007 - 2010 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Studijní obor: Výpočetní technika (Bc.)
2003 - 2007 Střední škola Spojů a Informatiky,
Studijní obor Digitální telekomunikační technika
1994 - 2003 5. Základní škola v Táboře
Strejčková, M., Bohatá, A., Olšan, P., Havelka, Z., Kříž, P., Beran, P., Bartoš, P., Čurn, V., a Špatenka, P. (2018). Enhancement of the Yield of Crops by Plasma and Using of Entomopathogenic and Mycoparasitic Fungi: From Laboratory to Large-Field Experiments. Journal of Biomaterials and Tissue Engineering, 8(6):829-836.
Bartoš, P., Kříž, P., Havelka, Z., Bohatá, A., Olšan, P., Špatenka, P., Čurn, V., a Dientsbier, M. (2017). Plasma Technology in Food Industry: mini-review. Kvasný průmysl, 63(3):134-138.
Havelka, Z., Olšan, P., Strejčková, M., Bohatá, A., Kříž, P., Bartoš, P., Čurn, V. a Špatenka, P. (2017). Vliv plazmatu na klíčivost modelové houby Trichoderma virens. Úroda 12, roč. LXV, vědecká příloha, s. 291-294.
Bohatá, A., Tichá, E., Konopická, J., Strejčková, M., Olšan, P., Havelka, Z., Kříž, P., Bartoš, P., Čurn, V. a Špatenka, P. (2017). Vliv fbiologického ošetření osiva ječmene jarního na klíčení obilek a mortalitu larev Tenebrio molitor po vysetí osiva do substrátu. Úroda 12, roč. LXV, vědecká příloha, s. 283-286.
Kriz, P., Olsan, P., Havelka, Z., Bartos, P., Bohata, A., Strejckova, M., Curn, V. a Spatenka, P. (2017). Enhancement of the yield of rape seeds by plasma discharge and biological protection: Field experiments, Proceedings - 2017 International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, OPTIM 2017 and 2017 Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics, ACEMP 2017, Brasov, Romania, pp. 1045-1050.
Vernerová, K., Jelínková, I., Čurn, V., Olšan, P., Havelka, Z., Bartoš, P. a Špatenka, P. (2016) Změna povrchové struktury semen řepky po ošetření nízkoteplotním plazmatem. Úroda 12, roč. LXIV, vědecká příloha, s. 189-192.
Strejčková, M., Olšan, P., Havelka, Z., Bohatá, A., Kříž, P., Bartoš, P., Čurn, V. a Špatenka, P. (2016). Vliv fyzikálního a biologického ošetření osiva ječmene jarního na výnos zrna. Úroda 12, roč. LXIV, vědecká příloha, s. 45-51.
Bartoš, P., Ptáčník, J., Kříž, P., Špatenka, P., Havelka, Z., Olšan, P. a Veselý, B. (2016). Distribution of electric field between electrodes in plasma jet: Computational study, Journal of Electrical Engineering, 16(1):99-106.
Kříž, P., Bartoš, P., Havelka, Z., Kadlec, J., Olšan, P., Špatenka, P. a Dienstbier M. (2015). Influence of Plasma Treatment in Open Air on Mycotoxin Content and Grain Nutriments, Special Issue on Plasma Systems for Biological/Medical Applications, Plasma Medicine, 5(2-4):145-158.

Patent

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Způsob ošetření semen plazmatem a kmenem houby Trichoderma virens TVI-601-TACR. Původci: Bohatá A., Olšan P., Havelka Z., Bartoš P., Kříž, P., Čurn, Špatenka P. Česká republika. Patent 307159, 27.12.2017.

TAČR TA04021252 – Vývoj zařízení pro fyzikální ošetření semen a sladu pomocí nízkoteplotního plazmatu. (2014-2017; člen řešitelského týmu)
TAČR TE02000177 – Centrum pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků. (2014-2019; aktivní spoluúčast)
GAJU 102/2013/S – Advanced Oxidation Processes v ekologických aplikacích a využití těchto postupů v badatelské výuce učitelů. (2013-2015; člen řešitelského týmu)
MPO OPPIK CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0004520 – Nový proces ošetření zemědělských produktů (semen) proti plísním

Návrhy témat bakalářských prací

 1. Využití GPS systému při ochraně rostlin
 2. Optimalizace procesu ošetření ječmene mikrovlnným plazmovým výbojem
 3. Optimalizace procesu ošetření řepky mikrovlnným plazmovým výbojem
 4. Optimalizace procesu ošetření pšenice mikrovlnným plazmovým výbojem
 5. Charakterizace bariérového plazmového výboje
 6. Úprava zařízení pro ošetření obilovin bariérovým plazmovým výbojem
 7. Úprava zařízení pro ošetření olejnin bariérovým plazmovým výbojem