Mgr. Pavel Olšan

Mgr. Pavel Olšan
Kancelář: Pavilon ZR, místnost 01 015
e-mail: pavel.olsan@gmail.com
Telefon: +420 387 772 927
Mobil: (+420) 736 216 443

Profesní zaměření:

Doktorand – Plazmové úpravy.

Researcher ID Orcid ID
C-1084-2016 orcid.org/0000-0001-8996-6204

Vzdělání:

2013 – nyní Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Obor: Fytotechnika (Ph.D.)
2011 – 2013 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Obor: Učitelství Fyziky a Informatiky pro 2. stupeň základních škol (Mgr.)
2007 – 2010 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Studijní obor: Výpočetní technika (Bc.)
2003 – 2007 Střední škola Spojů a Informatiky,
Studijní obor Digitální telekomunikační technika
1994 – 2003 5. Základní škola v Táboře

Výběr z publikační činnosti:

Kříž P., Bartoš P., Havelka Z., Kadlec J., Olšan P., Špatenka P., Dienstbier M.: Influence of Plasma Treatment in Open Air on Mycotoxin Content and Grain Nutriments, Special Issue  on Plasma Systems for Biological/Medical Applications, Plasma Medicine, vol. 5(2-4), pp. 145-158, 2015, DOI: 10.1615/PlasmaMed.2016015752, ISSN: 1947-5772.

Bartoš P., Ptáčník J., Kříž P., Špatenka P., Havelka Z., Olšan P., Veselý B.: Distribution of electric field between electrodes in plasma jet: Computational study, Journal of Electric Engineering, vol. 16(1), pp. 99-106, 2016, ISSN: 15824594

Strejčková M., Olšan P., Havelka Z., Bohatá A., Kříž P., Bartoš P., Čurn V., Špatenka P., 2016: Vliv fyzikálního a biologického ošetření osiva ječmene jarního na výnos zrna. Úroda 12, roč. LXIV, vědecká příloha, s. 45-51. ISSN 0139-6013

Beran P., Zemanová M., Kříž P., Stehlíková D., Olšan P., Havelka Z., Čurn V., 2016: Vliv nízkoteplotního plazmatu na životaschopnost fytopatogenních bakterií. Úroda 12,  roč. LXIV, vědecká příloha, s. 129-132. ISSN 0139-6013

Vernerová K., Jelínková I., Čurn V., Olšan P., Havelka Z., Bartoš P., Špatenka P., 2016: Změna povrchové struktury semen řepky po ošetření nízkoteplotním plazmatem. Úroda 12, roč. LXIV, vědecká příloha, s. 189-192. ISSN 0139-6013

Konopická J., Bohatá A., Vondruška J., Kročárková J., Olšan P., Havelka Z., Bartoš P., Kříž P., Čurn V., Špatenka P., 2016: Navýšení účinnosti entomopatogenní houby Metarhizium anisopliae na vybrané druhy hostitelů. Úroda 12, roč. LXIV, vědecká příloha, s. 245-248. ISSN 0139-6013