Mgr. Aleš Lang

|Kancelář Pavilon ZR, místnost 01 017
|E-mail langal00@zf.jcu.cz
|Telefon+420 387 772 929
|Mobil

Téma dizertační práce

Technologie dojicích robotů a jejich technická řešení


Researcher IDOrcid ID
orcid.org/0000-0003-1441-7272
2014 - nyní Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Studijní obor: Obecná zootechnika (Ph.D.)
2012 - 2014 Úřad průmyslového vlastnictví
Studijní obor: Institut průmyslově právní výchovy
2009 - 2014 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Studijní obor: Fyzika a technická výchova se zaměřením na vzdělávání (Mgr.)
2003 - 2007 Gymnázium Třeboň
1994 - 2003 Základní a mateřská škola Lišov