Mgr. Aleš Lang

Mgr. Lang Aleš
Kancelář: Pavilon ZR, místnost 01 017
e-mail: ales.lang@centrum.cz
Telefon: (+420) 387 772 929

Profesní zaměření

Doktorand

Téma disertační práce

Technologie dojicích robotů a jejich technická řešení.

Researcher ID Orcid ID
orcid.org/0000-0003-1441-7272
2014 - nyní Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Studijní obor: Obecná zootechnika (Ph.D.)
2012 - 2014 Úřad průmyslového vlastnictví
Studijní obor: Institut průmyslově právní výchovy
2009 - 2014 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Studijní obor: Fyzika a technická výchova se zaměřením na vzdělávání (Mgr.)
2003 - 2007 Gymnázium Třeboň
1994 - 2003 Základní a mateřská škola Lišov