Ing. Václav Jungwirth

|Kancelář
|E-mail jungwv00@zf.jcu.cz
|Telefon
|Mobil

Profesní zaměření

  • Marketing,
  • zemědělské poradenství,
  • podnikání – prodej doplňků krmiv pro hospodářská zvířata.

Téma dizertační práce

Systémy pro automatizované stanovení kvality dojeného mléka a jejich vliv na ekonomiku chovu


Researcher IDOrcid ID
orcid.org/0000-0003-4132-0599
2019 - nyní Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Studijní obor: Obecná zootechnika (Ph.D.)
2019 - 2017 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Studijní obor: Agropodnikání (Ing.)
2013 - 2016 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Studijní obor: Agropodnikání (Bc.)