Ing. Radim Kuneš

Ing. Radim Kuneš
Kancelář: Pavilon ZR, č. dveří 01 016
e-mail: radimkunesstr@seznam.cz
Telefon: (+420) 387 772 928
Mobil: (+420) 606 263 674

Profesní zaměření

  • Měření pachových emisí z intenzivních chovů hospodářských zvířat.

Další funkce

  • Člen Akademického senátu JU za studenty Zemědělské fakulty.

Téma disertační práce

Nejlepší dostupné techniky pro snižování emisí pachových látek z intenzivních chovů hospodářských zvířat.

Researcher ID Orcid ID
orcid.org/0000-0002-7907-2511
2015 - nyní Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Obor: Obecná zootechnika (Ph.D.)
2013 - 2015 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Obor: Agroekologie (Ing.)
2010 - 2013 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědelská fakulta
Obor: Dopravní a manipulační technika (Bc.)
2006 - 2010 Střední průmyslová škola ve Strakonicích
Obor: Počítačová grafika a CNC technika
1997 - 2006 Základní škola ve Strakonicích
Kuneš, R., Bartoš, P., Celjak, I., Havelka, Z., Šístková, M. a Šoch, M. (2017). Technology for Intensive Poultry Production as a Source of Odour Emissions with Time-Varying Intensity. Acta Technologica Agriculturae, 4:91-95.
Celjak I., Kuneš R., Havelka Z., Bartoš P., Šístková M.: Problematika velkochovů drůbeže jako zdrojů pachových látek, Náš chov 10, roč. LXXVI, s. 80-82, 2016. ISSN 0027-8068.
Celjak I., Kuneš R., Šístková M., Havelka Z.: Problematika emisí prachových látek z velkochovů drůbeže, Náš chov 12, roč. LXXVI, s. 42-43, 2016. ISSN 0027-8068.
Kuneš R., Bartoš P.: Využití nízkopotenciálního odpadního tepla z JE Temelín pro zemědělskou produkci, Energetika 11, roč. LXIV, s. 586-591, 2015. ISSN 0375-8842.
MPO – OPPIK – Inovace procesů při vývoji nových technických řešení pro chovy skotu. Od 1.7.2018-31.12.2020
GAJU 094/2016/Z – Optimalizace produkčních funkcí a environmentálních dopadů zemědělství (člen řešitelského týmu)
Realizace Funkčních úkolů Ministerstva zemědělství ČR v celkové hodnotě 1,25 milionu korun.

Návrhy témat bakalářských prací

  1. Stanovení výrobní měrné emise pachových látek ve výkrmu brojlerů
  2. Stanovení koncentrace pachových látek ve výkrmu prasat
  3. Určení produkce pachových látek ve vybraném zemědělském provozu
  4. Měření degradace vzorku pachových látek v časovém období pomocí dynamické olfaktometrie
  5. Měření vybraných charakteristik mléka při dojení skotu
  6. Návrh optimalizace provozu dojícího robota
  7. Měření mikroklimatických podmínek ve skleníkovém hospodářství
  8. Využití odpadní tepelné energie z bioplynových stanic pro zemědělské účely

Témata jsou možná si zapsat jako Diplové práce pod vedením Ing. Iva Celjaka, CSc.

Další vhodné téma dle zájmu studenta vypíši po vzájemné konzultaci – prosím, kontaktujte mne.

(aktualizováno 16.1.2019)