Ing. Radim Kuneš

|Kancelář Pavilon ZR, místnost 01 016
|E-mail kunesr00@zf.jcu.cz
|Telefon +420 387 772 928
|Mobil +420 606 263 674

Profesní zaměření

 • Měření pachových emisí z intenzivních chovů hospodářských zvířat.

Téma dizertační práce

Nejlepší dostupné techniky pro snižování emisí pachových látek z intenzivních chovů hospodářských zvířat.


Researcher IDOrcid ID
orcid.org/0000-0002-7907-2511
2015 - nyní Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Obor: Obecná zootechnika (Ph.D.)
2013 - 2015 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Obor: Agroekologie (Ing.)
2010 - 2013 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědelská fakulta
Obor: Dopravní a manipulační technika (Bc.)
2006 - 2010 Střední průmyslová škola ve Strakonicích
Obor: Počítačová grafika a CNC technika
1997 - 2006 Základní škola ve Strakonicích
Kuneš, R., Bartoš, P., Celjak, I., Havelka, Z., Šístková, M. a Šoch, M. (2017). Technology for Intensive Poultry Production as a Source of Odour Emissions with Time-Varying Intensity. Acta Technologica Agriculturae, 4:91-95.
Celjak I., Kuneš R., Havelka Z., Bartoš P., Šístková M.: Problematika velkochovů drůbeže jako zdrojů pachových látek, Náš chov 10, roč. LXXVI, s. 80-82, 2016. ISSN 0027-8068.
Celjak I., Kuneš R., Šístková M., Havelka Z.: Problematika emisí prachových látek z velkochovů drůbeže, Náš chov 12, roč. LXXVI, s. 42-43, 2016. ISSN 0027-8068.
Kuneš R., Bartoš P.: Využití nízkopotenciálního odpadního tepla z JE Temelín pro zemědělskou produkci, Energetika 11, roč. LXIV, s. 586-591, 2015. ISSN 0375-8842.
MPO – OPPIK – Inovace procesů při vývoji nových technických řešení pro chovy skotu. Od 1.7.2018-31.12.2020
GAJU 094/2016/Z – Optimalizace produkčních funkcí a environmentálních dopadů zemědělství (člen řešitelského týmu)
Realizace Funkčních úkolů Ministerstva zemědělství ČR v celkové hodnotě 1,25 milionu korun.

Témata prací jsou vázány na projekt NAZV QK1910174.

 • Okruh: Sledování vybraných parametrů dojeného mléka
  • Optimalizace testovací kolony pro sledování kvality dojeného mléka (BP/DP)
  • Optimalizace systému pro měření hmotnosti dojeného mléka (BP/DP)
  • Vývoj software pro zpracování a vyhodnocení dat z procesu dojení (BP/DP)
  • Testování vybraných senzorů pro stanovení parametrů kvality dojeného mléka (BP/DP)
  • Měření vybraných kvalitativních parametrů mléka při dojení skotu (BP/DP)
  • Stanovení kvalitativních parametrů dojeného mléka indikující zdravotní stav dojnic (BP)
  • Možnosti hodnocení kvalitativních parametrů mléka v reálném čase (BP)
  • Zvýšení produktivity práce v prostředí velkovýroby mléka v ZD Ločenice (BP/DP)
  • Návrh systému automatického řízení vodního hospodářství v podmínkách zemědělské prvovýroby v ZD Ločenice (BP/DP)
  • Optimalizace uskladnění produktů prvovýroby v podmínkách ZD Ločenic (BP/DP)