Ing. Petr Janda

Mgr. Roman Bumbálek
Kancelář: Pavilon ZR, místnost 01 017
e-mail: roseti@centrum.cz
Telefon: (+420) 387 772 929
Mobil: (+420) 773 908 898

Profesní zaměření

  • Měřící technika.

Téma disertační práce

Ověření vhodnosti vybraných metod pro stanovení kvality čerstvě nadojeného kravského mléka a vytvoření software pro jejich využití v automatickém vyhodnocení.

Researcher ID Orcid ID
orcid.org/0000-0002-1300-9683
2017 - nyní Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Studijní obor: Obecná Zootechnika (Ph.D.)
2009 - 2012 ČVUT v Praze, Dopravní fakulta
Studijní obor: Dopravní systémy (Ing.)
2005 - 2009 ČVUT v Praze, Dopravní fakulta
Studijní obor: Dopravní systémy (Bc.)
2004 - 2005 ČVUT v Praze, Elektrotechnická fakulta
2000 - 2004 SPŠ Dopravní Motol
Studijní obor: Elektornika
1991 - 2000 ZŠ s rozšířenou výukou jazyků