Ing. Petr Janda

|Kancelář Pavilon ZR, místnost 01 017
|E-mail jandap07@zf.jcu.cz
|Telefon +420 387 772 929
|Mobil +420 773 908 898

Profesní zaměření

  • Měřící technika.

Téma dizertační práce

Ověření vhodnosti vybraných metod pro stanovení kvality čerstvě nadojeného kravského mléka a vytvoření software pro jejich využití v automatickém vyhodnocení.


Researcher IDOrcid ID
orcid.org/0000-0002-1300-9683
2017 - nyní Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Studijní obor: Obecná Zootechnika (Ph.D.)
2009 - 2012 ČVUT v Praze, Dopravní fakulta
Studijní obor: Dopravní systémy (Ing.)
2005 - 2009 ČVUT v Praze, Dopravní fakulta
Studijní obor: Dopravní systémy (Bc.)
2004 - 2005 ČVUT v Praze, Elektrotechnická fakulta
2000 - 2004 SPŠ Dopravní Motol
Studijní obor: Elektornika
1991 - 2000 ZŠ s rozšířenou výukou jazyků