Ing. Martin Filip

|Kancelář Pavilon ZR, místnost 01 017
|E-mail filipm07@zf.jcu.cz
|Telefon +420 387 772 929
|Mobil +420 724 826 700

Profesní zaměření

  • Programování,
  • CNC obráběcí stroje,
  • 3D tisk.

Téma dizertační práce

Počítačové modelování pohybu zemědělské techniky při polních pracích


Researcher IDOrcid ID
G-5987-2017 orcid.org/0000-0002-5989-2432
2013 - nyní Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Obor: Obecná produkce rostlinná (Ph.D.)
2012 - 2014 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Obor: Lesní inženýrství (Ing.)
2009 - 2012 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Obor: Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství (Bc.)
1997 - 1999 Střední odborné učiliště nábytkářské Lišov
Obor: Technik dřevařské a nábytkářské výroby
1994 - 1997 Střední odborné učiliště nábytkářské Lišov
Obor: Truhlář
1986 - 1994 Základní škola v Lišově
Zoubek T., Filip M., Bartoš P., 2017: Natural compaction of plowed soil: Evolution in time, Mechanization in agriculture & Conserving of the resources 2, Year LXIII, pp. 79-91, ISSN 0861-9638.
Filip, M., Zoubek, T., Bumbalek, R., Cerny, P., Batista, C.E., Olsan, P., Bartos, P., Kriz, P., Xiao, M., Dolan, A. a Findura, P. (2020). Advanced Computational Methods for Agriculture Machinery Movement Optimization with Applications in Sugarcane ProductionAgriculture, 10(10):434.
Pšenka M., Šístková M., Bartoš P., Mihina Š., Karandušovská I., Filip M.,
Pavlík I.: Analysis of the noise exposure of milking parlour operators
during working shift at different technological solutions, MendelNet 2016,
pp. 264-268.
Šístková M., Celjak I., Šoch, M., Zoubek, T., Filip M., 2016: Krmné linky
ve velkochovech brojlerů, Náš chov 12, roč. LXXVI, Praktická příručka -
Technologické systémy krmení hospodářských zvířat, s. 15-16, ISSN
0027-8068.
Šístková M., Celjak I., Šoch, M., Zoubek, T., Filip M., 2016: Krmné linky
ve velkochovech nosnic v závislosti na použité technologii,  Náš chov 12,
roč. LXXVI, Praktická příručka - Technologické systémy krmení
hospodářských zvířat, s. 17-19, ISSN 0027-8068.
Celjak I., Filip M., Zoubek T., Havelka Z., 2017: Ověření parametrů
souprav techniky určených pro minimalizaci, Mechanizace zemědělství, roč.
LXVII, s. 24-28, ISSN 0373-6776.
Fríd M., Dolan A., Celjak I., Filip M., 2017: Harvest of cereals and oilseeds rape by combine harvesters New Holland CX 8090 and New Holland CR 9080, Agricultural Engineering, (2), pp. 19-24, ISSN 0554-5587.
Filip M., Kopecký M., Zoubek T., Bernas J., Konvalina P., Bartoš P., 2016:
Súčasnosť a budúcnosť technológií obrábania pôdy, Naše pole 11, s. 44-45,
ISSN 1335-2466.
GAJU 094/2016/Z – Optimalizace produkčních funkcí a enviromentálních dopadů zemědělství, člen řešitelského týmu, období řešení 01/2016–12/2018
TRIO FV30234 – Výzkum a vývoj procesu laserového potisku skleněných ploch malého až velkého formátu pro potřeby současného stavebnictví, člen řešitelského týmu, období řešení 01/2018–12/2020
  • Mapování pohybu techniky pro sklizeň píce s využitím a bez využití GPS (BP)
  • Porovnání sběracích lisů při sklizni píce (BP)
  • Porovnání secích strojů v konvenčním a precizním zemědělství (BP)
  • Porovnání orebného a bezorebného zpracování půdy (BP)
  • Přehled technik a technologií pro likvidaci Lýkožrouta smrkového (BP)
  • Hodnocení harvestorové technologie (BP)