Ing. Martin Filip

Ing. Martin Filip
Kancelář: Pavilon ZR, místnost 01 017
e-mail: marv.tops@seznam.cz
Telefon: (+420) 387 772 929
Mobil: (+420) 724 826 700

Profesní zaměření:

Doktorand – Programování, CNC obráběcí stroje

Researcher ID Orcid ID
 G-5987-2017 orcid.org/0000-0002-5989-2432

Vzdělání:

2014 – nyní Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Zemědělská fakulta
Obor: Fytotechnika (Ph.D.)
2012 – 2014 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Obor: Lesní inženýrství (Ing.)
2009 – 2012 Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
Obor: Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství (Bc.)
1997 – 1999 Střední odborné učiliště nábytkářské Lišov
Obor: Technik dřevařské a nábytkářské výroby
1994 – 1997 Střední odborné učiliště nábytkářské Lišov
Obor: Truhlář
1986 – 1994 Základní škola v Lišově

Výběr z publikační činnosti:

Pšenka M., Šístková M., Bartoš P., Mihina Š., Karandušovská I., Filip M.,
Pavlík I.: Analysis of the noise exposure of milking parlour operators
during working shift at different technological solutions, MendelNet 2016,
pp. 264-268.

Šístková M., Celjak I., Šoch, M., Zoubek, T., Filip M., 2016: Krmné linky
ve velkochovech brojlerů, Náš chov 12, roč. LXXVI, Praktická příručka –
Technologické systémy krmení hospodářských zvířat, s. 15-16, ISSN
0027-8068.

Šístková M., Celjak I., Šoch, M., Zoubek, T., Filip M., 2016: Krmné linky
ve velkochovech nosnic v závislosti na použité technologii,  Náš chov 12,
roč. LXXVI, Praktická příručka – Technologické systémy krmení
hospodářských zvířat, s. 17-19, ISSN 0027-8068.

Celjak I., Filip M., Zoubek T., Havelka Z., 2017: Ověření parametrů
souprav techniky určených pro minimalizaci, Mechanizace zemědělství, roč.
LXVII, s. 24-28, ISSN 0373-6776.

Fríd M., Dolan A., Celjak I., Filip M., Harvest of cereals and oilseeds
rape by combine harvesters New Holland CX 8090 and New Holland CR 9080,
Agricultural Engineering, accepted.

Filip M., Kopecký M., Zoubek T., Bernas J., Konvalina P., Bartoš P., 2016:
Súčasnosť a budúcnosť technológií obrábania pôdy, Naše pole 11, s. 44-45,
ISSN 1335-2466.