doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.

|Kancelář Pavilon ZR, místnost 01 019
|E-mail bartos@zf.jcu.cz
|Telefon +420 387 772 931
|Mobil +420 608 167 446

Profesní zaměření

  • Optimalizace technologických postupů v zemědělství a průmyslu.
  • Počítačové modelování jevů fyzikálně-technické praxe.
  • Povrchové úpravy organických a anorganických materiálů pomocí plazmatu

Další funkce

  • Děkan Zemědělské fakulty JU

Researcher IDOrcid ID
A-2860-2010 orcid.org/0000-0001-6242-6347
2013 ČVUT, Fakulta strojní
Habilitace v oboru: Strojírenské technologie - Materiálové vědy a inženýrství (doc.)
2003 - 2007 Karlova univerzita v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Studijní obor: Matematické a počítačové modelování (Ph.D., RNDr.)
1998 - 2003 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, aprobace matematika - fyzika (Mgr.)
1994 - 1998 Gymnázium J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích
1986 - 1994 Základní škola v Lišově
Strejčková, M., Bohatá, A., Olšan, P., Havelka, Z., Kříž, P., Beran, P., Bartoš, P., Čurn, V., Špatenka, P. (2018) Enhancement of the Yield of Crops by Plasma and Using of Entomopathogenic and Mycoparasitic Fungi: From Laboratory to Large-Field Experiments. Journal of Biomaterials and Tissue Engineering, 8(6):829-836.
Bartoš P., Dolan A., Smutný L., Šístková M., Celjak I., Šoch M., Havelka Z.: Effects of phytogenic feed additives on growth performance and on ammonia and greenhouse gases emissions in growing-finishing pigs, Animal Feed Science and Technology, 2016, vol. 212, pp. 143-148, DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2015.11.003.
Šístková M., Brouček J., Bartoš P.: Influence of Selected Factors on Sound Levels Inside and Outside of Pig Barns, Applied Engineering in Agriculture, 2016, vol. 32 (4), pp. 401-407, ISSN 0883-8542, DOI: 10.13031/aea.32.11435.
Šístková M., Dolan A., Brouček J., Bartoš P.: Time of day and season affect the level of noise made by pigs kept on slatted floors, Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding, vol. 58, pp. 185-191, 2015, ISSN 0003-9438, DOI: 10.5194/aab-58-185-2015.
Bartoš, P., Špatenka, P., Volfová, L.: Deposition of TiO2-Based Layer on Textile Substrate: Theoretical and Experimental Study, Plasma Process. Polym. 2009, 6, S897–S901, DOI:10.1002/ppap.200932208.
Kříž P., Bartoš P., Havelka Z., Kadlec J., Olšan P., Špatenka P., Dienstbier M.: Influence of Plasma Treatment in Open Air on Mycotoxin Content and Grain Nutriments, Special Issue  on Plasma Systems for Biological/Medical Applications, Plasma Medicine, vol. 5(2-4), pp. 145-158, 2015, DOI: 10.1615/PlasmaMed.2016015752, ISSN: 1947-5772.

Patent

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Způsob ošetření semen plazmatem a kmenem houby Trichoderma virens TVI-601-TACR. Původci: Bohatá A., Olšan P., Havelka Z., Bartoš P., Kříž, P., Čurn, Špatenka P. Česká republika. Patent 307159, 27.12.2017.

TAČR TA04021252 – Vývoj zařízení pro fyzikální ošetření semen a sladu pomocí nízkoteplotního plazmatu (hlavní řešitel). Realizace od 07/2014 do 12/2017.
GAČR GP202/09/P140 – Dynamika mikročástic v nízkoteplotním plazmatu – studium hybridními metodami počítačového modelování (hlavní řešitel). Realizace 2009-2011.
NAZV QK1910174 – Zvyšování kvality mléka a jeho ekonomických ukazatelů využitím automatizovaného systému sledování vybraných parametrů v reálném čase. Realizace 2019-2023.
I4W - Innowation4Wellfare – ROBO MD - Home Care Robot for monitoring and detection of critical situations (project manager), projekt Evropské unie. Realizace 04/2010 – 09/2011.
AV ČR - KAN101120701– Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace (člen týmu). Realizace 2009-2011.
MPO TRIO FV30234 – Výzkum a vývoj procesu laserového potisku skleněných ploch malého až velkého formátu pro potřeby současného stavebnictví. Od 1.1.2018 do 31.12.2020.
MPO TRIO FV40316 – VVývoj komplexu modulárního systému robotizovaného dojení za současného hodnocení parametrů chovu aplikací metod umělé inteligence. Od 1.2.2019 do 31.12.2022.
MPO – OPPIK – Inovace procesů při vývoji nových technických řešení pro chovy skotu. Od 1.7.2018-31.12.2020
MPO – OPPIK – Nový proces ošetření zemědělských produktů (semen) proti plísním. Od 1.7.2016-30.6.2018
Realizace zakázek soukromého sektoru v celkové hodnotě více než 5 mil. korun.

Návrh témat diplomových prací

Pro akademický rok 2019/2020 nebyla vypsána žádná témata.