doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.
Kancelář: Pavilon ZR, místnost 01 019
e-mail: bartos-petr@seznam.cz
Telefon: (+420) 387 772 931
Mobil: (+420) 608 167 446

Profesní zaměření:

Matematické a počítačové modelování jevů fyzikálně-technické praxe, materiálové inženýrství, plazmové technologie.

Researcher ID Orcid ID
A-2860-2010 orcid.org/0000-0001-6242-6347

Vzdělání:

2013 ČVUT, Fakulta strojní
Habilitace v oboru: Strojírenské technologie – Materiálové vědy a inženýrství (doc.)
2003 – 2007 Karlova univerzita v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Studijní obor: Matematické a počítačové modelování (Ph.D., RNDr.)
1998 – 2003 Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, Pedagogická fakulta
Studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy, aprobace matematika – fyzika (Mgr.)
1994 – 1998 Gymnázium J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích
1986 – 1994 Základní škola v Lišově

Výběr z publikační činnosti:

Bartoš P., Dolan A., Smutný L., Šístková M., Celjak I., Šoch M., Havelka Z.: Effects of phytogenic feed additives on growth performance and on ammonia and greenhouse gases emissions in growing-finishing pigs, Animal Feed Science and Technology, 2016, vol. 212, pp. 143-148, DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2015.11.003.

Šístková M., Brouček J., Bartoš P.: Influence of Selected Factors on Sound Levels Inside and Outside of Pig Barns, Applied Engineering in Agriculture, 2016, vol. 32 (4), pp. 401-407, ISSN 0883-8542, DOI: 10.13031/aea.32.11435.

Šístková M., Dolan A., Brouček J., Bartoš P.: Time of day and season affect the level of noise made by pigs kept on slatted floors, Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding, vol. 58, pp. 185-191, 2015, ISSN 0003-9438, DOI: 10.5194/aab-58-185-2015.

Bartoš, P., Špatenka, P., Volfová, L.: Deposition of TiO2-Based Layer on Textile Substrate: Theoretical and Experimental Study, Plasma Process. Polym. 2009, 6, S897–S901, DOI:10.1002/ppap.200932208.

Kříž P., Bartoš P., Havelka Z., Kadlec J., Olšan P., Špatenka P., Dienstbier M.: Influence of Plasma Treatment in Open Air on Mycotoxin Content and Grain Nutriments, Special Issue  on Plasma Systems for Biological/Medical Applications, Plasma Medicine, vol. 5(2-4), pp. 145-158, 2015, DOI: 10.1615/PlasmaMed.2016015752, ISSN: 1947-5772.

Grantové aktivity (výběr):

TAČR TA04021252 – Vývoj zařízení pro fyzikální ošetření semen a sladu pomocí nízkoteplotního plazmatu (hlavní řešitel). Realizace od 07/2014 do 12/2017.
GAČR GP202/09/P140 – Dynamika mikročástic v nízkoteplotním plazmatu – studium hybridními metodami počítačového modelování (hlavní řešitel). Realizace 2009-2011.
I4W – Innowation4Wellfare – ROBO MD – Home Care Robot for monitoring and detection of critical situations (project manager), projekt Evropské unie. Realizace 04/2010 – 09/2011.
AV ČR – KAN101120701– Nanokompozitní vrstvy a nanočástice vytvářené v nízkotlakém plazmatu pro povrchové modifikace (člen týmu). Realizace 2009-2011.