Seminář s odborníky z praxe

Na semináři s odborníky z praxe vystoupí Ing. Petr Veselý ze společnosti AGROZET České Budějovice a.s.

Datum konání semináře: 28. 3. od 14,00 hodin

 

Téma semináře: Údržba travnatých ploch a následné zpracování bioodpadu

  1. Stroje pro údržbu zahrad, fotbalových a golfových hřišť
  2. Stroje pro údržbu veřejné zeleně
  3. Zpracování bioodpadu – kompostování