Přednáška Ing. Pavla Mauleho z firmy TERMS zaujala

Velmi zajímavá byla ukázka reálného fotovoltaického (FV) ostrovního systému, na němž pan Maule prezentoval výhody a nevýhody tohoto systému. Studenti mohli na grafech sledovat energetickou bilanci reálných obytných budov v ostrovním systému v delším časovém úseku. Pan Maule otevřeně informoval i o nutném specifickém přístupu obyvatel ostrovních systémů k využívání elektrických spotřebičů a k dodržování určitých zásad ve způsobu žití lidí. Podrobně se věnoval také hybridním systémům používaných v rodinných domech i v zemědělských provozech. Ukázal historii i skutečnou bilanci „domácí“ fotovoltaiky z hlediska její účinnosti v závislosti na slunečním svitu a ročních obdobích.

Zobrazit detail

Přednáška o současné elektromobilitě v ČR se studentům líbila

Pan Marušinec je předsedou Asociace elektromobilového průmyslu, takže lze říci, že má problematiku elektromobility „v malíku“. Krátce studenty seznámil s historií elektromobility ve světě a v České republice. Připomněl, že v 80. a 90. letech minulého století bylo u nás několik funkčních projektů českých výrobců elektricky poháněných osobních automobilů, včetně rychlonabíjecích stanic. Bohužel z politických důvodů došlo v této oblasti k útlumu a elektromobilita zůstala pouze v oblasti městské hromadné dopravy.

Zobrazit detail

Exkurze studentů

V rámci předmětu Řízení služeb B se naši studenti vydali 30. listopadu na exkurzi do Sezimova Ústí, konkrétně do firmy VSP DATA, a.s.

Firma se zabývá servisní činností a podporou zákazníků v ucelené škále servisů reversní logistiky. Poskytuje služby zahrnující všechny podpůrné služby, včetně logistiky, distribuce, oprav produktů a komponentů. Značky, které patří do jejího portfolia jsou například: Apple, Benq, Nikon, Samsung či HTC.

Zobrazit detail