Publikace katedry ve spolupráci s MZe

Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky ZF JU ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR – Odborem bezpečnosti potravin připravila pro zemědělce a odbornou veřejnost publikaci Emise amoniaku a zápachu z intenzivních chovů drůbeže a prasat ve vztahu k Závěrům o BAT.

Publikace shrnuje nejdůležitější informace související s implementací dokumentu Závěry o BAT a zároveň poskytuje základní informace o způsobu přezkumu integrovaných povolení krajskými úřady dle připravovaného Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ČR.

Publikace je dostupná v tištěné i elektronické verzi.