Laboratoře BAT centra

1. Laboratoř pro stanovení emisí a imisí zátěžových a skleníkových plynů

 • Sestava plynového analyzátoru a přepínače odběrových míst INNOVA
 • Spektrofotometr Buck FTIR
 • Analyzátor NH3
 • Přenosná meteostanice pro záznam směru a rychlosti větru DAVIS 6162C
 • Anemometr LCA301 pro měření nízkých rychlostí proudění vzduchu
 • Anemometr TESTO se záznamem dat
 • Souprava PROHOOD PH721 s nástavci pro měření průtoku vzduchu ventilátory
 • 2x záznamník teploty a relativní vlhkosti vzduchu CometSystem
 • 2x záznamník atmosférického tlaku CometSystem
 • Sada 6 měřicích ventilátorů se záznamníky otáček
 • 2x CCD kamera pro záznam kouřové zkoušky v ose X –Y
 • Fotoaparát pro snímání ve zhoršených světelných podmínkách

2. Laboratoř měření hluku a koncentrace prachových částic

 • Zvukoměr včetně příslušenství a SW
 • Záznamník pohybu mobilních prostředků pro výpočet standardního hlukového zatížení
 • 2x analyzátor prachových částic PM1–PM10 pro  měření v kontrolní a pokusné stáji
 • Mikroskop

3. Laboratoř pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů

 • Adiabatický měřič koncentrace O2
 • Mobilní zařízení řízení kompostárny s čidly

4. Laboratoř etologie hospodářských zvířat

 • Záznamníky pohybu a srdeční aktivity pro sledování etologie hospodářských zvířat
 • Ultrazvukový snímač výšky hladiny
 • Indukční průtokoměry
 • Vodoměry se záznamem

5. Laboratoř pro měření zápachu

 • Olfaktometr osmimístný T08-8 s příslušenstvím