Přijímací řízení na katedře 2018/2019

Přijímací řízení pro studijní program N4101 Zemědělské inženýrství, studijní obor Zemědělská a dopravní technika proběhne v úterý 19. 6. 2018 v budově ZR, místnost Z3 od 08:00.

Náhradní termín přijímacího řízení je v pondělí 25. 6. 2018 v budově ZR, místnost Z1 od 08:00.