Přednáška o elektromobilitě

Ve výuce na katedře jsou sledovány moderní trendy v oblasti zemědělské, dopravní a manipulační techniky. Proto bude dne 20. října pro studenty studijního oboru Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby uspořádaná přednáška týkající se problematiky elektromobility. Přednáška bude zahájena na učebně Z1 v budově ZR od 9,45 hod.

Zobrazit detail

Jednání TPS pro intenzívní chovy hospodářských zvířat

IMG_20160825_134506Pod záštitou děkana Zemědělské fakulty JU v Českých Budějovicích pana prof. Ing. Miloslava Šocha, CSc., dr. h. c. a paní ředitelky Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR Ing. Jitky Götzové se dne 25. 8. 2016 uskutečnilo jednání Technické pracovní skupiny (TPS) pro intenzívní chovy hospodářských zvířat. Jednání se zúčastnili také zástupci svazů dotčených kategorií hospodářských zvířat a zástupci VÚZT v.v.i. Praha, Cenia, Tekro a VÚŽV Nitra.

Zobrazit detail