Navazující studijní obor

Akreditační komise České republiky udělila akreditaci navazujícímu studijnímu oboru Zemědělská a dopravní technika, který bude garantován na Katedře zemědělské, dopravní a manipulační techniky ZF JU. První studenti budou přijati ke studiu od akademického roku 2016/2017 a po jeho úspěšném absolvování obdrží titul inženýr (Ing.).

Zobrazit detail