EuroTier 2014 Hannover

han10Ve dnech 11-14.11. 2014 probíhá v německém Hannoveru veletrh EuroTier společně s Energy Decentral. EuroTier je předním světovým veletrhem pro živočišnou výrobu a Energy Decentral je veletrh inovací v oblasti spotřeby energie. Zástupci katedry se tohoto veletrhu zúčastnili 11.11., aby se seznámili s novinkami v těchto oblastech.

Zobrazit detail

Fórum pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách

Dne 5. listopadu 2014 se náš pracovník Ing. Antonín Dolan zúčastnil za BAT centrum Jihočeské univerzity

XV. zasedání Fóra pro výměnu informací o nejlepších dostupných technikách,

které bylo pořádáno Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí a agenturou CENIA.

Zobrazit detail